5/2: Generalagenters ovilja att ta in gasdrivna modeller motverkar omställningen till hållbar bilism

Trots påtryckningar från kunder som staden Göteborg och stora företag, vägrar fortfarande flera generalagenter att ta in flera modeller av gasfordon som sedan länge finns i Europa.

- Det är en oförklarlig motvilja från några generalagenter, säger Christoffer Widegren, styrelseledamot i Gröna Bilister.  Kunderna finns, och Volvo har lämnat ett stort vaccum efter sig när de tog paus från biogasfordonen.

Ford Focus och Citroën C3 är två modeller som säljs med gasdrift i Tyskland, vilka representerar ett fordonssegment  med få alternativ i dagsläget, och som efterfrågas i tusentals exemplar årligen enbart inom kommuner och landsting. Andra modeller är Ford C-max och Renault Kangoo.

Biogasen i sig är det renaste och mest hållbara bränslet på marknaden idag. Förutom de klimatmässiga fördelarna genererar det inga utsläpp av aromatiska kolväten eller partiklar som bensin och diesel eller aldehyder som etanol. Produktionen av bränslet från gödsel och annat organiskt avfall är också en värdefull del i kretsloppssamhället i och med att vägtransporterna av avfallet minimeras, och då rötresterna kan återföras till det lokala jordbruket.

Under 2008-2009 kommer emellertid fordonsutbudet att öka med nya modeller från Volkswagen, Opel, Fiat, Mercedes och Audi.

- Biogasen har en viktig roll i det svenska samhället, kommenterar Christoffer Widegren. Det satsas som aldrig förr på lokalproducerad biogas, och nu saknas bilmodeller för att möta efterfrågan.


För ytterligare information, kontakta Christoffer Widegren på tel:  070 226 06 55

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......