5/2: Svenska Rallyt miljöföredöme – men det går att göra mer

Svenska Rallyt tävlar med etanolbilar, satsar på kollektivtrafik och samåkning till och från tävlingar och är miljödiplomerat av Håll Sverige Rent. Gröna Bilister är positiva men slår fast att man kan göra mer.

– Bilsporten tar allt tydligare ett aktivt miljöansvar, med Svenska Rallyt som utmärkt exempel. Bytet till biobränslen, satsningen på kollektivtrafik till och från tävlingarna och valet att hålla delsträckor inne i Karlstad innebär en kraftfullt minskad klimatpåverkan som vi förstås applåderar, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister anser att alla större evenemang bör ta ett tydligt klimatansvar, särskilt de som är beroende av att klimatförändringarna hejdas. Svenska Rallyt förutsätter packad snö och is och en storskalig övergång till klimateffektiva förnybara drivmedel är en viktig del i att Sverige fortsatt har kalla vintrar.

- I SM-tävlingen tävlar för första gången ett antal etanolbilar, vilket visar den bilintresserade allmänheten att biobränslen inte innebär sämre prestanda – tvärtom. Tillsammans med arrangörerna vill vi jobba för att man ska kunna köra på biobränslen också i VM-serien.

Gröna Bilister uppmanar också Svenska Rallyt att klimatkompensera de utsläpp som tävlingen ändå ger upphov till.

– Trots miljösatsningarna, innebär rallyt en betydande miljöpåverkan och den bör motsvaras av lika stora investeringar i utsläppsminskande projekt. Vi gör det för alla våra evenemang, Porscheklubben gör det redan med sina tävlingar, och Svenska Rallyt bör snarast börja göra det. En sådan kompensation måste omfatta åskådarnas resor till och från tävlingarna, eftersom det sannolikt är rallyts största enskilda klimatpåverkan, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.


För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann 070-309 00 45.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......