18/1: Anders Wijkman huvudtalare på MiljöBil 2008: Ge flexbilarna bonus inom EUs lagstiftning!

På MiljöBil 2008 visas bredden på svensk miljöbilsmarknad. EU-parlamentarikern och klimattalesmannen Anders Wijkman ser möjligheterna – svensk bilmarknad kan lämna ett viktigt bidrag till reduktioen av CO2 inom EU. Men då måste EUs kommande lagstiftning gynna tillverkare med bilar som går på förnybara drivmedel. Därtill kan regeringens miljöbilspremie bli smartare.

– Under många år gav SAAB och Volvo föga uppmärksamhet åt klimathotet. Deras bensinmodeller är fortfarande bland de mest törstiga i Europa. Men utvecklingen de senaste åren innehåller viktiga steg i rätt riktning. Satsningen på flex-bilar är den kraftfullaste i Europa och kommer att ge ett betydelsefullt bidrag till ansträngningarna att dra ned transportutsläppen.

Genom den snabba utvecklingen av bränsleflexibla bilar kan Sverige bli ett föredöme i Europa. Men för att detta skall ske måste bilindustrin kraftigt öka bränsleeffektiviteten även hos flexbilarna. Därtill måste vi på EU-nivå snabbt lägga fast miljökriterier för biobränslen så att de leder till påtagliga reduktioner av CO2-utsläppen och samtidigt inte leder till att regnskogar förstörs eller högvärdig jordbruksmark används vid produktionen.

– Bilarna finns, miljöbilsförmånerna är i stort sett på plats och tankställena byggs ut i snabb plats. Nu är det dags för smartare styrmedel, från staten och från EU, så att lägsta möjliga utsläpp verkligen gynnas, säger Anders Wijkman, EU-parlamentariker och klimattalesman för kristdemokraterna.

Anders Wijkman föreslår att den statliga miljöbilspremien förändras, så att man får större ersättning ju lägre utsläpp bilen har, i motsats till dagens variant som ju ger samma peng till alla som klarar 120-gramsgränsen. Regeringen bör också se över om det verkligen är kostnadseffektivt att enbart ge bonusen till privatpersoner – exempelvis har en taxibil sju gånger längre årlig körsträcka än en privatbil. Miljötaxi bör alltså vara väl så relevant att premiera. Parallellt måste självklart förmånsbeskattningen av tjänstebilar ses över.
 
Anders Wijkman är i huvudsak positiv till EU-kommissionens förslag till kommande utsläppskrav på bilindustrin, men vill att tillverkare som erbjuder flexbilar ska kompenseras för det.
 
– Alla vet att det är skillnad på förnybar och fossil koldioxid, men det tar EU-kommissionen ingen hänsyn till. Det är klart att Saab och Volvo redan idag ska få tillgodoräkna sig sina etanolbilar, om bränslet är framtaget på rätt sätt. En sådan förändring skulle ha stor betydelse för svensk bilindustri och påskynda ett nödvändigt bränslebyte i bilarna, säger Anders Wijkman som på miljöbilsmässan diskuterar hur detta bäst kan utformas med Gröna Bilister, företrädare för bilindustrin och andra intressenter. Men på lång sikt måste självklart även flexbilarna använda bränslet långt effektivare än idag!
 
MiljöBil 2008 hålls på Sollentunamässan, 17-19 januari. Det är den första miljöbilsmässan och den första klimatkompenserade bilutställningen.
 
För ytterligare information: Kontakta Anders Wijkman, 0706-301 052, eller Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister 0708-173 808.

Se även http://www.sollentunaexpo.se/miljobil/

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......