8/1: Sveriges första klimatkompenserade bilutställning öppnar den 17 jan på Sollentunamässan

MiljöBil 2008 blir första bilutställningen i Sverige som kompenserar de klimat­påverkande utsläpp som utställningen genererar. Andra utställningar utmanas att ta efter.

– Miljöbilar halverar klimatpåverkan jämfört med genomsnittsbilen. För att skynda på omställningen, anordnas den 17-19 januari på Sollentunamässan Sveriges första miljöbilsmässa. För att alla ska kunna besöka mässan med gott miljösamvete, kompenserar vi hela utställningen med investeringar i utsläppsminskande projekt. Också alla resor till och från mässan kompenseras, vilket ingen annan bilutställning gjort, säger Jan Johansson, vd för Sollentunamässan.

Mässans främsta miljöpåverkan är transporten av fordon till mässan, uppvärmning och belysning av mässlokalerna samt besökarnas resor till och från mässan. Besökarna får svara på en enkät om hur de transporterat sig, så att de totala utsläppen kan beräknas.

– MiljöBil 2008 hålls på Sollentunamässan, en kvart med pendeltåget från Stockholms central, så vi räknar med att de flesta åker kollektivt till mässan, men vi vill veta svart på vitt hur det förhåller sig och kompensera för de utsläpp som mässan ger upphov till, säger Jan Johansson.

Klimatkompensationen sker genom investeringar av utsläppsminskande projekt i enlighet med Kyotoprotokollets CDM-mekanism, framtagna av Tricorona och Gröna Bilister. Projekten uppfyller kriterierna för Gold Standard, som framtagits av bl.a. Världsnaturfonden, och är i linje med de riktlinjer som Energimyndigheten nyligen presenterade.

– Att klimatkompensera får inte vara ett sätt att döva det dåliga samvetet. Först ska utsläppen minskas, sedan ska det som blir kvar kompenseras. Miljöbilsmässan har gått helt rätt till väga och vi utmanar andra bil- och teknikmässor att ta efter, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister utmanar också besökarna på miljöbilsmässan att bidra till en minskad klimatpåverkan genom att minska sitt bilåkande, byta till miljöbil och klimatkompensera de utsläpp som ändå sker. Det kan bl.a. göras på Gröna Bilisters webbplats, i ett ideellt projekt utan vinstsyfte.

Miljöbilsmässan hålls på Sollentunamässan den 17-19 januari, med miljöbilarna på marknaden och utsläppsminskande tillbehör. På mässan hålls en rad speakers corner-evenemang, där bl.a. bränslen, däckval och kommunernas roll diskuteras.

För ytterligare information:

Jan Johansson, vd för Sollentunamässan, 0734-23 22 80
Johan Grape, projektledare MiljöBil 2008, 0705-13 23 99
Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister, 0708-173 808

Se även www.sollentunaexpo.se/miljobil 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......