4/1: 100 usd/fat - nu börjar framtiden!

- Äntligen blir det tydligt lönt att satsa på förnybar energi, äntligen ges det utrymme för alla de spännande innovationer och tekniker som radikalt kan minska vårt beroende av den allt dyrare, allt knappare och klimatmässigt så förkastliga fossila oljan. Samtidigt står det klart att rimligt billiga fordonsbränslen i framtiden måste vara förnybara, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz med anledning av att oljan nu passerat den magiska gränsen 100 usd per fat.

Gröna Bilister slår fast att oljepriset långsiktigt kommer att stiga ytterligare, även om det tillfälligtvis kan sjunka ner under hundra dollar per fat igen - men eran av billig olja är nu över. Och det är mycket mer av en möjlighet än ett bekymmer, menar organisationen.
 
- Miljöbilsboomen och satsningen på energieffektivitet kan nu bli Sveriges främsta exportvara och de globala klimatutsläppen kan sänkas snabbare tack vare det rekordhöga oljepriset som tvingar alla energibolag världen över att e sig om efter billigare och bättre alternativ.
 
Gröna Bilister slår också fast att regeringen nu måste beställa nya kalkyler för framtida infrastrukturbehov, eftersom dagens behov av t.ex. nya motorvägar är beräknade utifrån ett oljepris på 50 dollar per fat, alltså hälften av dagens nivå.
 
- Med rekorddyr bensin och diesel, kommer åtskilliga vägtransporter att ersättas med andra sätt att förflytta människor och gods, och videokonferenser kan få sitt stora genomslag. Fördubblingen av priset jämfört med vad regeringen räknat med, innebär rimligen att behovet av nya motorvägar kraftigt minskar, och regeringen bör frysa alla investeringar i ny asfalt tills vi har beräkningar av behovet utifrån dagens och framtidens oljepris. Därmed inte sagt att vi inte behöver nya vägar alls - men beslut om sådana bör inte baseras på felaktiga prognoser.
 
Gröna Bilister uppmanar också offentlig sektor att skyndsamt byta ut kvarvarande bensin- och dieselfordon mot energieffektiva fordon framförda med förnybara drivmedel, eftersom ett ensidigt beroende av fossiloljebaserade bränslen leder till att en allt större del av budgeten går till bränslenotan och inte till det som är kärnverksamheten för kommun landsting och stat.


För ytterligare information - kontakta Gröna Bilisters presskontaktman Mattias Goldmann, tfn 0703 09 00 45.


 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......