17/12: Klimatkompensera era utsläpp, riksdagsledamöter!

85 procent av de riksdagsledamöter som svarade på Gröna Bilisters enkät, är intresserade av att klimatkompensera de utsläpp deras bilåkande ger upphov till. Gröna Bilister kontaktar dem nu med uppmaningen att sammanställa hur många bilmil det blev under 2007 och ett konkret förslag till kompensering.

- Riksdagsledamöterna är tyvärr inte alltid de föredömen i omställningen till hållbar bilism som vi behöver, men väldigt många är intresserade av att kompensera bilens klimat­påverkande utsläpp. Nu är det upp till bevis – vi lanserar verktyget de efterfrågat och följer upp vilka som faktiskt tar klimatansvar för utsläppen som det egna bilåkandet ger upphov till, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister och Tricorona lanserar en ny webbtjänst där man enkelt kan räkna ut hur mycket klimatpåverkande utsläpp som bilåkandet ger upphov till, och kompensera utsläppen med vindkrafts- och biomassaprojekt i Kina och Indien. Projekten är certifierade inom ramarna för Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism och uppfyller Energimyndighetens riktlinjer för klimatkompensering.

Gröna Bilister uppmanar alla att bidra till en minskad klimatpåverkan från bilismen, genom byte till förnybara drivmedel och energieffektivare teknik, källsorterande av resorna så att bilen oftare får stå och klimatkompensation av de utsläpp som bilen ger upphov till.

- En biogasbil minskar klimatpåverkan med upp till nittio procent jämfört med motsvarande bensinbil, och en energieffektiv småbil är många resor bättre än en bränsleslukande stadsjeep, men alla bilar har en klimatpåverkan och den bör kompenseras. Nu har vi gjort det lätt för riksdagsledamöter och andra att göra det – så sätt igång, säger Jakob Lagercrantz.

Samtliga miljöpartister och socialdemokrater som besvarade Gröna Bilisters enkät var intresserade av att klimatkompensera sitt bilåkande, mot 88 procent av centerpartisterna och vänsterpartisterna, mot 77 procent av kristdemokraterna, 75 procent av moderaterna och 73 procent av kristdemokraterna. Frågan ställdes inför valet, till kandidater på valbar plats. Gröna Bilister frågade också om man faktiskt klimatkompenserade de utsläpp bilen gav upphov till, vilket knappast någon gjorde. Totalt besvarades enkäten av 137 politiker.


Gå direkt till Gröna Bilisters klimatkompensationsprojekt

Läs sammanställningen av riksdagskandidaternas svar till Gröna Bilister

Läs mer om Tricorona på www.tricoronagreen.se.


För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz på 0708-173 808 (Mattias Goldmann, 070-309 00 45).

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......