13/12: Tricorona och Gröna Bilister inleder klimatsamarbete

Gröna Bilister lanserar möjlighet att kompensera koldioxidutsläpp med FN-certifierade utvecklingsprojekt.

Pressmeddelande från Trocorona 2007-12-13


Gröna Bilister och Tricorona inleder idag ett nytt samarbete kring klimatfrågan, och lanserar en ny webbtjänst för klimatmedvetna bilägare. Användaren kan räkna ut hur mycket klimatpåverkande utsläpp som bilåkandet ger upphov till, och sedan kompensera
för utsläppen genom vindkrafts- och biomassaprojekt i Kina och Indien.

”Vi vill göra det enkelt för klimatmedvetna bilister, som redan gjort vad de kan genom att köpa miljöfordon eller liknande, att kompensera för sina utsläpp, ” säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. ”Viktigaste är att minska sina utsläpp, genom att välja en bränslesnål bil och/eller en bil som går på förnybara bränslen såsom etanol eller biogas.”

”Men även en miljömedveten bilist med ett energieffektivt fordon som går på miljöbränsle skapar utsläpp av växthusdrivande gaser. Vi kan nu, i samarbete med vår partner Tricorona, ge möjlighet att stödja redan existerande klimatsmarta projekt. Vi vet, efter en enkät förra året att fyra av tio riksdagsledamöter vill ha hjälp med klimatkompensation. Detta kan vi nu fullfölja.”

Projekten är alla certifierade inom ramarna för Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism (CDM), och tjänsten kommer även i fortsättning att erbjuda projekt som dessutom certifierats enligt Gold Standard, en oberoende standard för koldioxidminsknings-projekt som tagits fram av ett 50-tal miljöorganisationer, bl a WWF International. Eftersom projekten baseras på att bygga ut förnybar energiproduktion, bidrar kompenseringen dessutom till att minska det globala fossilberoendet på längre sikt.

”Våra projekt minskar koldioxidutsläppen där investeringen räcker längst, i Indien och Kina, ” säger Per Egstam, ansvarig klimatneutralisering inom Tricorona. ”I och med att alla projekt ingår i FN-systemet som har byggts upp runt Kyotoprotokollet, och har certifierats av oberoende kontrollorgan såsom Det Norske Veritas och TÜV, håller de en hög och mätbar kvalité, och möter dessutom Energimyndighetens nya riktlinjer för klimatkompensering.”


Se den nya webbtjänsten.


För mer information, kontakta Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister, på 0322-665010 eller Per Egstam, Tricorona, på 08-506 88 559.
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......