23/10: Satsa på biogas, Säffle!

Säffle Bioenergi vill att en biogasmack etableras i kommunen, med lokalt producerad biogas från Värmlandsnäs. Det skulle väsentligt förbättra förutsättningarna för grön bilism i kommunen, anger Gröna Bilister som uppmanar kommunen att aktivt bidra till att planerna förverkligas – kanske med en ansökan till Naturvårdsverket om klimatinvesteringsbidrag.

Kommunen har redan genom sin miljöchef Bengt Persson uttryckt sig positiva till Säffle Bioenergis förslag, och vill att kommunen blir ledande i ett brett hållbarhetsarbete. Vidare har Fordonsgas Sverige uttryckt intresse av att medverka till etableringen av et tankställe om det finns minst 20-25 gasbilar i kommunen,

– Säffle kommun bör besluta att den egna fordonsparken ska ställas om till gasbilar, med en avvecklingsplan för bensin- och dieseldrivna fordon, till förmån för lokalt producerad biogas. Då skapas den volym som gastillverkaren uppger sig behöva, och vi får en gasmack till stor glädje för regionens alla bilister som nu kan bli betydligt grönare, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Kommunen anger att det i närområdet finns ett dussintal gårdar, med 50 000 svin och en årlig produktion av 100 000 ton gödsel som fungerar utmärkt för biogasproduktion. I ett andra steg kan 4 000 hektar jordbruksmark som idag ligger i träda användas för produktion av råvara för biogas.

– Att byta till biogas minskar bilens klimatpåverkan med ungefär 90 procent jämfört med bensin eller diesel, vilket med råge uppfyller de klimatmål som nu diskuteras. Det är alltså angeläget att förverkliga den biogaspotential som finns i närområdet, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Fiat, Mercedes, Opel och Volkswagen.

– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men andrahandsvärdet är avsevärt högre än för bensinbilen. Dessutom är parkering gratis för miljöbilar i åtskilliga kommuner och förmånsvärdet är reducerat med fyrtio procent för gasbilar. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas.
 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......