7/9: Sörmlands landsting först med leasing av miljöbilar, får beröm av Gröna Bilister

Sörmland är först av alla landsting att erbjuda alla sina anställda möjligheten att leasa en miljöbil. Gröna Bilister är positiva till förslaget och ger landstinget fem förslag för det fortsatta arbetet.

– Sörmlands modell har redan prövats framgångsrikt av flera kommuner, men inget annat landsting har tagit steget ännu. Det påskyndat omställningen till hållbar bilism, helt i linje med Sörmlands miljömål. Vi uppmanar många landstingsanställda att nappa på erbjudandet och andra landsting att ta efter, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Den som leasar en bil betalar mindre än den som själv köper sin bil, vilket innebär att bytet till miljöbil kan gå snabbare än annars. För landstinget är leasingen kostnadsneutral, om man inte räknar in vinsterna i form av bättre lokal luftkvalitet – då är det en ren förtjänst för Sörmland.

Gröna Bilister har granskat över hundra kommuner ur miljöbilsperspektiv, däribland flera kommuner i Sörmland. Medan vissa av kommunerna kommit långt i omställningsarbetet, har andra knappt kommit igång ännu.

- Många Sörmlandskommuner vill åstadkomma en snabb omställning till grönare bilism, och skulle ha hjälp och  stöd av en tydlig målsättning på länsnivå. Därför hoppas vi att landstingets initiativ skyndar på utvecklingen, säger Cecilia Carlqvist.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......