7/9: Miljöbilsseger i budgetproppen: Supermiljöbilspremien vidgas!

Supermiljöbilspremien blir tillgänglig för alla, inte bara privatpersoner. En storseger för miljön och en kick-start för elbilarna, kommenterar Gröna Bilister.

- Supermiljöbilspremien har i ett slag gått från luftslott till verklighet, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister. "Tidigare skulle den bara gälla för privatpersoner, och då hade regeringen i praktiken fått behålla nästan hela anslaget på 200 miljoner kronor. Nu inkluderas de grupper som kan tänkas köpa elbil, och då kommer pengarna att gå ut snabbt".

Gröna Bilister bedömer att det bör anslås minst ytterligare 100 miljoner kronor till premien, men att det inte måste ske i höstens budget eftersom premien gäller till 2014. Organisationen beklagar dock att stödet inte är teknikneutralt och alltså inte kan gå t.ex. till bilar som vid drift på biogas också har en klimatpåverkan på under 50 gram koldioxid per kilometer.

Under sommaren lobbade Gröna Bilister för en utvidgad premie, med en elbilsturné från Ystad till Haparanda och genom att sammanställa alla de 22 remissvaren på supermiljöbilspremien – varav 21 var skarpt kritiska mot den ursprungliga utformningen.

I augusti registrerades bara tre elbilar i Sverige, totalt i år 141 ellbilar. Topplistan är:

1. Mitsubishi i-MiEV 70

2. Volvo C30 El 28

3. Peugeot Ion 27

4. Citroën C-Zero 16

Ingen annan elbil har registrerats alls, inte heller några laddhybrider.

Gröna Bilister uppmanar också regeringen att i budgetpropositionen klargöra vad som händer med förmånsbeskattningen och drivmedelsbeskattningen efter 2013, då de nuvararande villkoren löper ut, och att bjuda in till breda samtal kring nästa miljöbilsdefinition.

Gröna Bilisters huvudförslag:

· Inför registreringsskatt enligt teknikneutral bonus-malusmodell

· Skärp miljöbilsdefinitionen till 100 g CO2/km

· Förläng förmånsreduktionen för etanol- och gasbilar

· Utred ny, klimatbaserad förmånsbeskattning

· Vida supermiljöbilspremien till att gälla alla

· Räkna in den verkliga klimatnyttan för biodrivmedel i alla definitioner

· Ta bort skattekilen för låginblandning av etanol och biodiesel

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......