7/9: Gröna Bilister: Statistik visar att Ö-vik punkterat miljöbilsparkeringen!

Sedan miljöbilsparkeringen blev fyra gånger så dyr och hälften så generös, har antalet miljöbilstillstånd kraftigt minskat i kommunen, enligt ny statistik. Gröna Bilister uppmanar kommunledningen att återställa de tidigare villkoren, för att påskynda omställningen till grön bilism.

Miljöbilar har gratis parkering inom Örnsköldsviks kommun, mot en kostnad på 400 kronor för ett tillstånd som gäller i två år. Fram till i våras var kostnaden 100 kronor och tillståndet gällde i fem år.

Statistik för utfärdade tillstånd visar på en klar minskning sedan förändringen:

2005:   81 st
2006: 204 st
2007: 240 st
2008: 338 st
2009: 150 st

– Lokala miljöbilsförmåner har stor betydelse för att öka andelen miljöbilar och därmed minska trafikens klimatpåverkan. Det visar statistiken över miljöbilsförsäljningen och våra samtal med traktens bilhandlare, men den effekten punkteras om inträdesbiljetten till förmånen är så dyr att man lika gärna kan låta bli, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Enligt Transportstyrelsen finns det 1236 miljöbilar i Örnsköldsviks kommun, varav endast en mindre del har parkeringstillståndet. Därmed kan inte parkeringsförmånen i dess nya, dyra utförande sägas stimulera inköp av miljöbilar, vilket är det uttryckliga syftet.

Enligt Tekniska kontoret kostar varje miljöbilstillstånd 94 kr att utfärda, fördelat på 73 kr för klockan, 9 kr för dekalen kr och 12 kr för porto.

Gröna Bilister påpekar att miljöbilsförmåner som gratis parkering inte ska vara för evigt, utan är till för att påskynda omställningen till grönare bilism. När det blivit självklart att välja miljöbil, bör förmånerna successivt avvecklas. Andra kommuner med parkeringsförmåner för miljöbilar inkluderar Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Helsingborg, Umeå, Östersund och Falun.

Statistiken är kommunens egen och finns på http://www.ornskoldsvik.se/filarkiv/Demokrati/Protokoll/Namnden-for-Teknik--Service/2009/NTS-2009-08-18-.pdf

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......