7/3: Äntligen, Uppsala får andra gasmack!

På onsdag beräknas Uppsalas andra gasmack vara igång. Gröna Bilister är starkt positiva, efter att länge ha varit pådrivande för en bättre situation för Upplands gasbilister. Nu är grunden lagd för en framtida gasbilsboom.

- Det ska inte vara krångligt att vara gasbilist, och nu tas ett viktigt steg i rätt riktning. Den nya gasmacken har öppet dygnet runt, är lätt att hitta och man kan betala med sitt vanliga kreditkort. Det bäddar för gasbilsboom i Uppsala, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Den tidigare gasmacken ligger avskilt, är i stort sett enbart öppen kontorstid och kräver ett särskilt tankkort. Därför är den nya, publika macken av stor betydelse för omställningen till förnybara drivmedel. Macken får också betydelse nationellt eftersom det nu blir enkelt att tanka gas hela sträckan Stockholm-Uppsala-Gävle-Sundsvall.

Priset på 12,65 kronor per kubikmeter gas motsvarar ett bensinpris på drygt 11 kronor.

- Det ska löna sig att göra rätt, och så är det med biogasen. Men Uppsala kommun måste snabbt visa att det finns gas för alla, annars kommer många att tveka om de verkligen ska byta till gasbil.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 80 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och driver på för en snabb utbyggnad av tankmöjligheter för biogas.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Uppsalas nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan. Gröna Bilister föreslår fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Uppsala bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav minst 100 i kommunal ägo.

Fyra mackar. En publik gasmack och en halvpublik är räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi, särskilt som mackens placering inte är optimal och ska delas med bussar. Fyra gas mackar i Uppsala bör uppnås till år 2013, varav en särskilt för tunga fordon, med långsamtankning.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Uppsala bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner tidigare gjort och stå för en tredjedel av merkostnaden.

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Uppsalas nya gasmack ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......