14/10: Göteborgs priskrig på bensin drabbar miljö och konsument

– Det pågående priskriget på bensin i Göteborg har inga vinnare. Förr eller senare får konsumenten betala priset och redan dag ett drabbas försäljningen av etanol och därmed miljön och hälsan. Slut fred, bensinbolag, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Göteborg i dagsläget har Sveriges lägsta bensinpriser.

I Göteborg har bensinbolagen sänkt bensinpriset till precis över tio kronor litern. Varken etanolen, fordonsgasen eller dieseln har prissänkts, vilket betyder att det i dagsläget är billigast att köra på bensin. Det innebär i sin tur att utsläppen av fossil koldioxid, partiklar och kväveoxider ökar, med ökad växthuseffekt och sämre hälsa som följd.

– Ett lägsta anständighetskrav vore att också priset på etanol, fordonsgas och diesel sänks – nu sänder bensinbolagen ut signaler till marknaden att hålla fast vid bensinbilen. Det är ansvarslöst när vi alla vet att beroendet av fossila bränslen snabbt måste avvecklas.

I Göteborg säljs såväl etanol som fordonsgas på en lång rad mackar. Eftersom samtliga etanol- och gasbilar också kran framföras på bensin, innebär det ensidiga priskriget sannolikt att ett stort antal gas- och etanolbilar just nu körs på bensin. Detta motverkar endast delvis av att Göteborgs stad kräver att man till 70 procent tankar ”rätt” bränsle för att få ta del av miljöbilsförmånen gratis parkering.

Gröna Bilister slår också fast att ett priskrig i längden inte gynnar konsumenten.

- Bensinbolag är inga välgörenhetsorganisationer. De prissänkningar vi upplever nu, tar de igen med ränta längre fram. Dessutom kan priskrigen leda till att fler aktörer slås ut från marknaden, och då minskar prispressen. Den enda konsumentgrupp som gynnas av priskriget är bilturister som tankar i Göteborg nu och sen aldrig igen, säger Mattias Goldmann, som uppmanar bensinbolagen att snarast sluta sitt bensinkrig.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......