11/10: Avskaffa inte världens bästa diesel!

Regeringen föreslår en ensidig skattehöjning på diesel av bästa miljöklass. Den sämsta dieseln föreslås inte få höjd skatt. Utsläppen av cancerframkallande partiklar, hälsoskadliga aromater och allergiframkallande kväveoxider skulle öka. Gröna Bilister uppmanar regeringen att omedelbart överge planerna.

- När Sverige införde diesel av miljöklass ett var det en världssensation och närmare femton år senare har omvärlden fortfarande inte kommit ikapp. Att nu överge vår bättre diesel för Europas sämre vore ett tragiskt steg bakåt som skulle hota andra investeringar i miljöbättre teknik, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

I regeringens punktskattepromemoria föreslås en höjd energiskatt med 20 öre per liter för diesel i miljöklass ett och två. Den miljö- och hälsomässigt sämsta dieseln, miljöklass tre, föreslås däremot inte inte få höjd skatt. Svensk Miljöklass ett-diesel innehåller 80 procent mindre hälsoskadliga aromater än Europadieseln, ger 20 procent lägre utsläpp av hälsoskadliga och cancerframkallande partiklar och minskar utsläppen av försurande kväveoxider med fem procent. Dessutom ger förbrukningen 120 gram mindre koldioxid per liter diesel, enligt Svenska Petroleuminstitutets beräkningar.

- Gränsvärdena för kväveoxider och partiklar överskrids redan idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och en lång rad andra städer och det förvärras om vi får en sämre diesel. Det kommer att synas i cancerstatistiken, framför allt hos transportarbetare, vägarbetare och storstadsbor, säger Jakob Lagercrantz.

På de nyaste dieselbilsmodellerna finns teknik som minskar betydelsen av dieselkvalitet, vilket ibland anförs som argument för att vi nu skulle kunna acceptera en diesel av sämre kvalitet. Men de flesta fordon i drift är äldre och praktiskt taget inga arbetsmaskiner, lastbilar, traktorer eller bussar har partikelfilter eller annan reningsteknik med liknande effekter.

I regeringens promemoria anges att skatteförändringen inte skulle innebära några förändringar på marknaden – dominansen för diesel av miljöklass ett antas bestå. Gröna Bilisters sondering visar på motsatsen; den kvarvarande skatteskillnaden är för liten för att miljöklass ett-diesel ska vara konkurrenskraftig. Miljöklass tre-diesel kommer att ta över i stort sett hela dieselmarknaden, med allvarliga miljö-och hälsoeffekter som följd. Då det uttryckligen sägs att detta inte är avsikten, måste regeringen säkerställa att miljöklass ett finns kvar.

- Någon måste ha lurat regeringen. De kan inte rimligen vilja hjälpa in en diesel på marknaden som ger fler cancerfall, ökad försurning och övergödning och förvärrad växthuseffekt. Därför bör de genast dra tillbaka förslaget om ensidigt höjd skatt på miljöbästa dieseln, uppmanar Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister konstaterar också att det i argumentationen kring skatteförändringen förekommer argument om att dominerande producenter av miljöklass ett-dieseln tjänar bra med pengar på produkten. ”Att någon tjänar pengar på en miljömässigt bättre produkt är en positiv signal till marknaden, och inget som regeringen ska ingripa mot”, konstaterar  Jakob Lagercrantz. 

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz,  ordförande för Gröna Bilister, 0708-173 808, jakob.lagercrantz@equest.se

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......