2/10: Kräv 100% förnybart, Gävleborg!

Gävleborgs län överväger nu vilka miljökrav de ska ställa på den framtida kollektivtrafiken. Det är hög tid – idag drivs inte en enda av länets 175 bussar med förnybara bränslen! Gröna Bilister uppmanar länet att ställa ett långsiktigt krav på 100% förnybara bränslen.

– Det är upprörande dåligt att det fortfarande inte finns en enda etanol- eller biogasbuss i hela länet, men den kommande upphandlingen är länets chans att markera att man inte vill fortsätta tillhöra bottenträsket i omställningen till förnybara bränslen, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Landstinget och länets 10 kommuner överväger att begära att minst 40 procent av all kollektivtrafik år 2012 ska ske med förnybara bränslen, med målet 90 procent för år 2020. Frågan diskuteras nu i kollektivtrafikberedningen.

Gröna Bilister ställer sig bakom de diskuterade nivåerna, som bör kompletteras med ett långsiktigt mål om att inga fordon i framtiden ska framföras på fossila bränslen.

– Landets miljöbilsbästa kommuner har kommit långt i att ställa om kollektivtrafiken till biobränslen. Det innebär en kraftigt minskad klimatpåverkan, lägre hälsopåverkande utsläpp och minskat beroende av allt dyrare fossila bränslen. Dessutom är en snabb och långtgående omställning av kollektivtrafiken en viktig grund för grönare bilism, eftersom det innebär en tillräckligt stor efterfrågan på biobränslen för att strukturen ska byggas ut. Det är hög tid att Gävleborg inspireras och tar efter, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister uppmanar också länets kommuner att skyndsamt börja ställa krav på att särskild kollektivtrafik som färdtjänst och skolskjuts ska omfattas av långtgående krav på förnybara bränslen.

– Färdtjänst och skolskjuts står för närmare hälften av taxis verksamhet, så om man begär att dessa transporter ska ske med miljöbilar, byts större delen av taxiflottan ut. Linköping begär miljöbilar, och nu är två av tre taxibilar i kommunen miljöbilar. Gävleborgs alla kommuner bör ta tillfället att minska miljöpåverkan också på detta område, särskilt som kravet praktiskt taget inte kostar något för kommunen.


För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......