5/9: Trängselavgifterna – så bör de utformas

Låt alla bilar som uppfyller regeringens miljöbilsdefinition slippa trängselavgifterna, med undantag för de smutsigaste dieslarna. Det föreslår Gröna Bilister i sitt remissvar på regeringens promemoria om förändrade trängselavgifter. Gröna Bilister motsätter sig inte att också miljöbilar på sikt omfattas av trängselavgifterna – men man bör inte redan nu skriva i sten när miljöbilsundantaget kan strykas.

- Miljöbilarna ökar ständigt sina marknadsandelar, men det går inte att entydigt slå fast när det blivit tillräckligt självklart att köpa miljöbil för att statlig och lokal stimulans kan avvecklas. Därför vore det dumt att redan nu bestämma att miljöbilsundantaget stryks år 2012. utvärdera istället det om ett par år, säger Adam Kristensson, huvudansvarig för Gröna Bilisters remissvar.

Gröna Bilister är besvikna på att regeringen fortsatt inte föreslår en enhetlig miljöbils­definition, trots att miljöminister Andreas Carlgren utlovat att det ska ske så snart som möjligt.

- När trängselavgifterna återinfördes, sades det att det var för bråttom för att hinna ändra miljöbilsdefinitionen, men nu hade det inte varit något problem att hinna. Någonstans i regeringen sitter en bromskloss som framgångsrikt stoppar en ytterligare ökning av miljöbilsförsäljningen. Det är trist för miljön, trist för konsumenterna som förvirras av de olika reglerna och trist för bilhandeln som har problem att marknadsföra sina miljöbilar, säger Mattias Goldmann, som under lång tid arbetat för att alla instanser ska ansluta sig tll en och samma miljöbilsdefinition.

Gröna Bilisters webbenkät visar att 85 procent vill behålla miljöbilarnas undantag från trängselavgifter, medan 76 procent vill se en höjd avgift för stadsjeepar och särskilt miljöbelastande fordon. Gröna Bilister föreslår att en sådan differentiering av avgifterna möjliggörs i framtiden.


För ytterligare information, kontakta Adam Kristensson, 070 647 49 95, eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Remissvaret i sin helhet

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......