3/9: Diesellarm i Sverige!

Andelen fossila dieselfordon är nu uppe i 34 procent av nybilsförsäljningen, den högsta andelen någonsin. Gröna Bilister varnar för fortsatt satsning på fossilbränsleteknik och kräver sänkta subventioner till dieselfordon.

- Den höga andelen dieselfordon leder oss in på ett fortsatt beroende av fossila drivmedel, säger Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister. Att marknadsföra dieselbränsle som ett miljöbränsle är vilseledande, och ett hot mot vårt klimat.

Diesel är ett bränsle med något bättre miljöegenskaper än bensin, men bilar som går på diesel har långt ifrån den miljönytta som ett fordon på etanol eller biogas har. Utsläppen av växthusdrivande gaser är drygt dubbelt så stora från en bil som drivs på diesel i jämförelse med motsvarande från en etanolbil, och mångdubbelt större än utsläppen från en biogasbil.

Energiskatten på bensin är 506 öre/l medan den för diesel är 372 öre/l. Denna subvention till ett fossilt bränsle kostade staten ca 9 miljarder kronor 2007. Gröna Bilister tycker att det är en självklarhet att fossila bränslen ska beskattas lika, och att skatten per energienhet för diesel ska ligga i nivå med den för bensin, som idag är 55,6 öre/kWh (dieseln har en energiskatt på ca 38 öre/kWh). En höjning av skatten för diesel till nivån för bensin skulle innebära att dieselpriset blev 1,80 kr/l högre, men det skulle fortfarande vara lönsamt att köra på diesel eftersom bilarna drar mindre bränsle.

- Tvärt om vad många tror är dieseln ett skattefrälse i Sverige, och subventioneras av skattebetalarna. Vi vill se en teknikneutral bedömning av de fossila bränslena, med samma energiskatt för alla, säger Jakob Lagercrantz.

Idag får en snål dieselbil del av miljöbilsbonusen på 10 000 kronor, samtidigt som den har en partikelfilterrabatt på 6 000 kr. Det ger en rabatt på 16 000 för en bil som egentligen inte medför några merkostnader.

Dagens dieselbilar släpper, med några få undantag bland stora modeller, fortfarande ut tre gånger så mycket av de hälso- och miljöskadliga kväveoxiderna som bensinbilarna. Det motiverar i sig den högre fordonsskatten som dieselbilar har. Många svenska städer har idag svårt att klara miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och övergödningsproblemen i Östersjön är fortfarande stora.

Under samma månad som andelen sålda dieselbilar var 34 %, dvs. under augusti, utgjorde andelen miljöbilar 17 % av nybilsförsäljningen. I denna ingår även snåla dieselfordon.

 
För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister. 0708-173 808.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......