29/8: Skövde gör helt rätt – utökar lokal biogasproduktion

– En utökad biogassatsning i Skövde gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Skövde kommun överväger en tredubblad biogasproduktion.

- Lokalt producerad biogas minskar kommunens bidrag till växthuseffekten och Skövdes bilister kan köra med bättre miljösamvete. Samtidigt skaffar kommunen sig en försäkring mot allt dyrare bensin och diesel, som annars hotar att äta upp allt mer av kassan, kommenterar Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Gröna Bilister poängterar att biogas är det för miljön, klimatet och folkhälsan bästa fordonsbränslet på marknaden, och att kommunen oavsett beslut om egen biogasanläggning bör ställa om en större andel av sina fordon till biogas.

– Vi vet att oljan är på väg att sina. De kommuner som fortsätter vara beroende av fossila bränslen måste räkna med att en alltstörre del av kommunkassan går åt till att tanka bilar, medan de som nu satsar på förnybara källor minskar sitt oljeberoende och därmed i framtiden kan få mer pengar över till kommunens kärnverksamhet. Dessutom vet vi att utsläppen av fossil koldioxid måste minska, och biogasen minskar utsläppen med 90 procent. Det är bland det absolut effektivaste man kan göra, säger Mattias Goldmann.

Vissa kritiserar biogasen för att den är dyr i början. Gröna Bilister avfärdar det som irrelevant. ”Den första litern eller kubikmetern är alltid dyr, oavsett om det gäller mjölk från ett nytt mejeri, olja från ett nytt raffinaderi eller biogas från en ny anläggning. Om det skulle godkännas som argument att inte göra något, så skulle vi ha en akut brist på både föda och bränsle”, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......