19/6: E85 minskade bilens klimatpåverkan med 9,2 miljoner kilo i maj

Under maj 2007 såldes ca 8 900 m3 E85, vilket ersatte 6 600 m3 bensin. E85 minskade därmed bilens klimatpåverkan under maj månad med 9,2 miljoner kilo koldioxid.

Etanol E85 halverar bilens klimatpåverkan jämfört med bensin. Därför är det klart positivt ur klimatsynpunkt att försäljningen av E85 ökat under tre månader i rad, på bensinens bekostnad. Etanolen ökade under maj med 46 procent jämfört med maj 2006, medan bensinen minskade med 3,3 procent, allt enligt statistik från SPI.

- Etanolbilarna kommer under året att bidra till minskade utsläpp av fossil koldioxid med närmare 100 000 ton. Det är ett viktigt steg mot att göra bilen långsiktigt hållbar, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister slår fast att det är felaktigt att ställa klimatnyttan av låginblandning av etanol i bensin mot de allt fler bilar som framförs på E85. Inte heller bör etanol ställas mot den ännu renare och klimateffektivare biogasen.

- Vi behöver både en ökad låginblandning av etanol och fler etanolbilar, i kombination med andra förnybara bränslen. Dessutom måste alla fordon bli snålare och vi måste bli bättre på att låta bilen stå – det är dags att källsortera våra resor.

Gröna Bilisters beräkningar baserar sig på siffror från Bilindex, framtaget av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket. Myndigheterna anger att ren etanol i den form som finns i E85 minskar klimatpåverkan med 88 procent, att andelen etanol i E85 i genomsnitt är 81 procent, och att etanolbilarna i genomsnitt förbrukar 35 procent mer bränsle vid E85-drift än när de framförs med bensin. Därmed har en bil som framförs på E85 drygt 50 procent lägre klimatpåverkan än samma bil som framförs på bensin. Jämförelsen grundar sig på bensin med fem procent etanol.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......