18/6: Gröna Bilister: Styr upp bilköpen, Eskilstuna!

Eskilstuna kommun får kritik av Gröna Bilister för att man inte säkerställer att förvaltningarna följer de centralt beslutade reglerna om att i första hand köpa miljöbilar. Dessutom sänker kommunen sina miljöbilsambitioner i en tid när nästan alla andra vill ta ett ökat klimatansvar.

Eskilstuna kommun har beslutat att i första hand beställa biogasbilar och i andra hand etanol- eller hybridbilar. Men det finns ingen central samordning och varje förvaltning kan köpa fordon som varken uppfyller kommunens eller Vägverkets miljöbilsdefinition. Bl.a. hemvården har nyligen köpt icke-miljöbilar trots att det finns fullgoda miljöbilsalternativ.

– Alltfler kommuner bestämmer sig för att i första hand köpa miljöbilar. Det som skiljer agnarna från vetet är om man centralt ser till att det verkligen blir miljöbilar. Här behöver Eskilstuna göra mer, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Kommuner med mycket höga andelar miljöbilar tillåter inte alls sina förvaltningar att köpa annat än miljöbilar, eller kräver omfattande redovisning i form av avvikelserapporter om man väljer en icke-miljöbil. Det gäller t.ex. Vingåker, som enbart har miljöbilar, och Östersund som snabbt närmar sig 80 procent miljöbilar. Eskilstuna låter fortsatt förvaltningarna själva besluta om bilinköpen, med sämre kontroll och en långsammare miljöanpassning av fordonsparken som följd. Eskilstuna har idag bara 20 procent miljöbilar.

– Samhällets klimatambitionerna höjs snabbt, men Eskilstuna kommun går åt motsatt håll. Målet 75 procent miljöbilar ska nu först nås år 2015, mot tidigare beslutade år 2010. Det är ett stort steg i fel riktning och betyder att Eskilstuna kommer att bli en eftersläntrare istället för en föregångare, säger Mattias Goldmann.

Det finns goda möjligheter för Eskilstuna att vara föregångare i omställningen till miljöbilar. Här finns tankställen för etanol och biogas och den lokala bilhandeln har åtskilliga miljöbilar till salu i alla storleksklasser. Inte heller kostar miljöbilarna generellt sett mer än de gammaldags bensin- och dieselbilarna, vilket kommunens fordonsenhet felaktigt påstår.

Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med över 60 procent, enligt Svenska Miljöinstitutets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med cirka två ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring. Samtliga etanolbilar har minst samma prestanda som motsvarande bensinbil, och om man någon gång inte hittar en etanolpump kan etanolbilen utan problem tankas med bensin. Biogasdrift innebär en minskad klimatpåverkan med cirka 90 procent jämfört med bensin.

Gröna Bilister gav vid sin granskning av Eskilstuna kommunen fem stjärnor av tio möjliga. Det som fattas för ett ännu högre betyg är framför allt:

• En högre andel miljöbilar – Gröna Bilister betygssätter realiteter snarare än mål och 20 procent miljöbilar imponerar inte.

• Starkare stimulans för medborgarna att välja miljöbil – med delfinansiering vid nybilsinköp, gratis parkering för miljöbilar etc.

• Avskaffade förmånsbilar, eller i andra hand enbart miljöbilar som förmånsbilar.

• Miljöbilskrav på kommunens inköp av tjänster såsom färdtjänst och taxi.

• Krav på en successivt ökande andel etanol i konventionell bensin och RME i konventionell diesel (i linje med Örebro kommuns beslut).    

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.


Gröna Bilisters granskning av Eskilstuna ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......