24/5: Tillsätt en tankningsgranskare, Ö-vik – eller Miljöbilsbästa kommun kan återkallas!

I Ö-vik körs hemtjänstens etanolbilar huvudsakligen på bensin, trots att kommunen har uttalade ambitioner att vara ledande på miljöbilsområdet. Tillsätt en tankningsgranskare – eller var beredda på sänkt miljöbilsbetyg, säger Gröna Bilister.

Drygt hälften av hemtjänstpersonalen tankar alltid bensin, trots att huvuddelen av bilarna kan framföras med etanol. Ytterligare 15 procent tankar oftast bensin, medan drygt 20 procent alltid tankar etanol, enligt ett projektarbete som Nolaskolan genomfört tillsammans med kommunala representanter.

– Etanolbilar ska köras på etanol, annars gör de ingen miljönytta alls och de skattepengar kommunen investerat i bilarna är bortkastade. Ö-vik bör snarast tillsätta en tanknings­granskare för att få ordning på detta, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Gröna Bilister har utsett Ö-vik till Sveriges miljöbilsbästa kommun. Om inte kommunen skyndsamt tillser att etanolbilarna verkligen tankas med etanol, är organisationen beredd att se över granskningen och eventuellt återkalla utmärkelsen.

Kommunen bör nu granska hur det ser ut med tankningsbenägenheten för alla de etanolfordon kommunen äger och leasar, och skyndsamt tillsätta ett program för att få upp andelen etanol till minst 80 procent av körsträckan. Det kan t.ex. ske med individuella körjournaler eller genom att låsa tankkorten till enbart etanol. Vidare bör kommunen se över utbildningen i ecodriving eller sparsam körning, som enligt studien knappt tillämpas alls inom hemtjänsten.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......