24/5: Sundsvalls avbrutna fordonsupphandling modigt, klokt och framtidssäkrat

Sundsvalls kommun har beslutat att avbryta den kommunala upphandlingen av fordon och i en ny upphandling begära en hög andel av miljöbilar. Utmärkt för miljön och en bra försäkring mot allt högre oljepriser i framtiden, anser Gröna Bilister.

Sundsvalls politiska majoritet bedömer att den upphandling som kommunen gick ut med tidigare i år inte var tillräckligt styrande för att kommunens miljöpolitiska mål skulle uppnås.

De har därför beslutat att avbryta upphandlingen och ersätta den med en mer miljöstyrande.

Beslutet applåderas av Gröna Bilister, som slår fast att varje bil som byts från bensin eller diesel till etanol eller biogas innebär att utsläppen av fossil koldioxid minskar med upp till två ton pr år, varför kommunens beslut har stor samlad klimatbetydelse. Kommunen uppmanas att slå fast en total avvecklingsplan för bensin- och dieseldrivna fordon, till förmån för etanol biogas producerad i regionen.

– Att byta till biogas eller etanol är ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats utan att göra någon uppoffring. Dessutom tjänar man två-tre kronor milen på att köra på biogas, så den nya inriktningen på fordonsupphandlingen är både en god klimatgärning och ett sätt att få mer pengar över för kommunens kärnverksamhet, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Den exakta utformningen av den nya upphandlingen är inte beslutad, men Gröna Bilister uppmanar kommunen att följa t.ex. Östersund, Vingåker och Stockholms Läns Landsting och ange 100 procent miljöbilar som mål. Gröna Bilisters sammanställning visar att det finns miljöbilar i alla storleksklasser, varför gammaldags bensin- och dieselbilar med onödigt hög förbrukning bör endast godtas om det inte finns några rimliga miljöbilsalternativ. Det kan gälla för t.ex. vissa fordon för parkförvaltning och snöröjning.

– Det må ha tagit emot att återkalla upphandlingen och säkert kommer en och annan bakåtsträvande bilhandlare att klaga. Men såväl Sundsvallsbor som miljöengagerad bilhandel bör tacka de ansvariga politikerna för ett modigt, klokt och framtidssäkrat beslut, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information, kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......