21/5: Gröna Bilister välkomnar Västerås klimatkommission – men handla nu!

– En klimatkommission kan sätta ny fart på omställningsarbetet till ett långsiktigt hållbart samhälle, men vi måste få garantier att det inte betyder att miljöbilsarbetet stannar av. Det säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, med anledning av att Västerås beslutat inrätta en lokal klimatkommission.

Alltfler kommuner ställer om sin egen fordonsflotta till miljöbilar, ställer systematiska krav på att de som utför transporttjänster åt kommunen har miljöbilar och stimulerar medborgarna att välja miljöbil. Gröna Bilister granskning visar att Västerås miljöbilsarbete är skapligt, men med har en bit kvar för att bli Sverigeledande. 
 
- Den som väljer miljöbil har gratis parkering i Västerås. Det är en viktig morot för grönare bilism. Kommunen har också kommit ganska långt i omställningen av den egna fordonsparken, men man ställer alltför svaga krav när man köper skolskjuts, färdtjänst och andra transporter. Också på hur kommunens fordon utnyttjas finns en hel del att förbättra, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister menar att Västerås har utmärkta möjligheter att bli ett verkligt föredöme för grönare bilism, bl.a. genom biogasanläggningen som ersätter uppemot två miljoner liter bensin och diesel per år och minskar Västerås koldioxidutsläpp med nästan fem miljoner ton per år.
 
- En lokal klimatkommission bör systematiskt se över hur kommunen kan utnyttja de goda förutsättningarna att ta ledningen i omställningen av trafiken. Vi deltar gärna i att ta fram de bästa åtgärderna. Men mycket av arbetet bör ske redan idag, utan att avvakta kommissionens arbete. Sätt igång!
 
Gröna Bilister har gett Västerås betyget 6 av maximala 10 för sitt miljöbilsarbete. Bland det särskilt berömvärda märks:


·         Stimulans till medborgare att välja miljöfordon, i form av subventionerad parkering.

·         Kommunens högt ställda ambitioner när det gäller introduktion av biogas.

·         Konkreta miljökrav för samhällsbetalda transporter.

·         Kommunens inköp av miljöfordon.


 

Gröna Bilister har fyra huvudsakliga rekommendationer till Västerås kommun:


1)      Ta nästa steg i upphandlingen av transporter så att miljökraven också omfattar en successivt ökande andel miljöfordon.

2)      Införa ett slutdatum för fossilbränsledrivna personbilar i kommunal ägo.

3)      Bredda stimulansen för medborgarna att köpa miljöbil till att omfatta också delfinansiering av merkostnaden vid inköp av nybil – särskilt relevant mot bakgrund av kommunens pågående biogassatsning.

4)      Avskaffa de kommunala tjänstebilarna eller (i andra hand) kräv att de framgent ska vara av miljöbilstyp.


 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.
 
Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......