17/5: Jönköpings biogaskrav bör utvidgas till taxi, skolskjuts och färdtjänst

Jönköpings kommun har beslutat att delar av busstrafiken ska köras på lokalt producerad biogas. Gröna Bilister uppmanar kommunen att utvidga kravet till att också gälla färdtjänst, skolskjuts och taxi.

­– Att köra på biogas minskar klimatbelastningen med nästan 90 procent jämfört med diesel. Samtidigt blir luftkvaliteten bättre lokalt. Därför är Jönköpings beslut att upphandla biogasbussar utmärkt, men det bör också gälla andra transporter kommunen köper. Det säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Linköping kräver att den som kör skolskjuts åt kommunen successivt byter till biogas. Det har lett till att två av tre taxibilar nu går på biogas, med stora klimat- och hälsovinster utan att det kostar kommunen något. Jönköpings kommun uppmanas ta efter det goda exemplet och snarast avisera att man i kommande upphandlingar av skolskjuts, färdtjänst och taxiresor kommer att kräva en ökande andel biogas i bilarna.
 
Gröna Bilisters rekommendationer till landets kommuner finns samlade i handboken ”Utmaning 2010”, som Jönköpings ledande tjänstemän har fått sig tillskickade.
 
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......