7/5: Gröna Bilister uppmanar Askersund: Inrätta en bilpool

Askersunds kommunstyrelse behandlar idag måndag förslaget om att inrätta en kommunintern bilpool. Förvaltningen föreslår avslag på motionen, med resonemang som Gröna Bilister underkänner. Kommunen uppmanas bifalla motionen.

– En intern bilpool med miljöbilar som ersätter privata bilar i tjänsten har stor klimateffekt. Många andra kommuner har infört sådana pooler sedan länge, och kommunledningsförvaltningens påstående att miljökonsekvenserna är osäkra är rent nys, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister uppmanar Askersunds kommunstyrelse att stödja förslaget om en intern bilpool, och att ta ett steg längre.
 
- Alltfler kommuner börjar hyra ut sina fordon kvällar och helger, till exempel till en bilpool öppen för allmänheten. Kommuner och privatpersoner är lysande partners i en bilpool, eftersom kommunen behöver bilar vardagar dagtid och privatpersoner framför allt vill ha tillgång till bilen kvällar och helger. Arrangemanget minskar kommunens bilkostnader och ger allmänheten tillgång till miljöbilar som minskar kommunens totala klimatbelastning.
 
I Gröna Bilisters handbok ”Utmaning 2010” finns ett kapitel om hur kommuner effektivt kan införa interna och externa bilpooler. Askersunds kommunalråd har fått handboken.
 
Gröna Bilister slår också fast att en kommande bilpool självklart ska ha miljöbilar.
 
–  Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. Den som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder inte bara på växthuseffekten i onödan, utan slösar också pengar som kan användas på något roligare.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv
 
Handboken ”Utmaning 2010”

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......