3/5: Göteborg - Sveriges bästa miljöbilskommun

Gröna Bilister presenterade idag sin nya granskning av Göteborgs stad som miljöbilskommun. Göteborg får nio stjärnor av tio möjliga och är därmed en av Sveriges högst rankade kommuner.

- Göteborg får 9 stjärnor med spets. Vi är mycket imponerade av deras engagerade miljöbilsarbete på bred front som år efter år fortsätter att utvecklas, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Bland det särskilt berömvärda märks

- Den höga andelen miljöfordon (64 %) i kommunens bilflotta

- Den höga andelen miljöfordon (66 %) bland kommunens förmånsbilar och beslutet att alla nya förmånsbilar ska vara miljöfordon

- Tydlig prioritet för miljöfordon vid upphandling av färdtjänst, taxi och bud, främst genom ekonomiska styrmedel

- Extra bonus vid ramupphandlingar åt dem som använder högre biobränsleinblandningar än vad som krävs

Gröna Bilister ger fem huvudsakliga rekommendationer till Göteborgs kommun:

1.      De konventionella bilarna måste bytas ut i en högre takt än hittills om målet med 90 procent miljöfordon vid utgången av år 2008 ska uppfyllas. Inför därför, i likhet med Malmö och Östersund, ett uttryckligt krav att miljöfordon ska väljas då personbilar köps in, och att undantag ska motiveras och godkännas skriftligt.

2.      Avveckla så långt möjligt kommunens förmånsbilar till förmån för en ytterligare utbyggnad av de kommunala bilpoolerna och andra typer av förmåner till anställda.

3.      Tänk om avseende miljöbilsförmånen gratis parkering - att förbehålla förmånen för göteborgare skulle minska miljöbilsförsäljningen i kransorterna. Onödig bilpendling får lösas på andra sätt.

4.      Stimulera medborgarna att utbilda sig i sparsam körning, t.ex. genom att subventionera sådana kurser, lotta ut dem eller ha dem som pris vid tävlingar.

5.      Kräv i likhet med Örebro kommun en successivt ökande andel etanol i bensin och RME i diesel.


Den första granskningen av Göteborg gjordes 2004. Även då fick Götebrog 9 stjärnor.

Se hela rapporten

För mer information, kontakta Mattias Goldmann, 0703 09 00 45, eller Jakob Lagercrantz, 0708 173 808.


 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......