29/3: Äntligen miljöbilsbonus – men den räcker inte!

Den 1 april införs den efterlängtade miljöbilsbonusen. För att den ska få önskad effekt, måste regeringen säkerställa att den inte bara går till de fem tusen privatpersoner som snabbast köper miljöbil, i linje med vad miljöminister Carlgren sade i samband med presentationen. Annars stimulerar den inte ökad försäljning och förvärrar ryckigheten på marknaden.

– Det var på tiden! Marknaden har väntat länge på besked, och en miljöbilsbonus är bra, men den får inte bara gälla de fem tusen första köparna i år. Då gör pengarna ingen nytta, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.
 
Gröna Bilister har länge drivit på för att miljöbilsbonusen ska införas, men är besvikna över att regeringen inte har tagit intryck av de många förslag som cirkulerat om hur premien ska utformas. De 50 miljoner som aviseras för år 2007 måste utökas i takt med efterfrågan. Också de 100 miljonerna för 2008 och 2009 är för snålt tilltagna för att påverka marknadsutvecklingen, eftersom de bara motsvarar 10 000 miljöbilar per år. Regeringen bör redovisa vilken försäljningsprognos man gör för miljöbilar till privatpersoner, och hur stor del av detta som antas bero på den kommande bonusen.
 
Gröna Bilister anser också att den som köper en etanol- eller gasbil inte ska kunna köra den på enbart bensin och ändå få bonusen och slår fast att beloppet borde viktas efter hur stor klimatnytta fordonet gör, så att t.ex. en biogasbil får större premie än en konventionell dieselbil.
 
– Bilar som drivs med fossila domedagsbränslen bör självklart inte få bonuspengar. Med den utformningen får vi fler fossilbilar på marknaden, varav många inte klarar våra trafiksäkerhetskrav.
 
Regeringen uppmanas också ta tag i den positiva särbehandlingen av dieselfordon som förra regeringen införde, med både rabatt för fordon med partikelfälla och en särskilt gynnsam beskattning av dieselbränslet. Detta har lett till en dieselboom som är dyr för statskassan, miljömässigt tveksam och delvis motverkar miljöbilsbonusen.
 
 
För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 (i andra hand Mattias Goldmann, 070-309 00 45).
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......