21/3: Trängselavgifter - Gör så här!

Gröna Bilister är starkt positiva till återinförandet av trängselavgifterna i Stockholm, eftersom de stimulerar till ansvarsfull bilanvändning och gör det lättare att komma fram när man verkligen behöver ta bilen.

Gröna Bilister förslår dock fyra förändringar som bidrar till att avgifterna gör maximal miljö- och klimatnytta:

Miljöbilar ska vara befriade från trängselskatt

Enligt förslaget ska skattebefrielsen upphöra efter fem år. Gröna Bilister anser visserligen att inga incitament ska vara för evigt, men att det bör göras en återkommande prövning om andelen miljöbilar har vuxit så mycket att det är rimligt att ta bort skattebefrielsen. 

Den nationella miljöbilsdefinitionen bör gälla – med undantag för bilar med höga NOx-utsläpp

I förslaget är definitionen av miljöbilar samma som vid det tidigare försöket. Istället bör skattebefrielsen gälla för bilar som klarar den miljöbilsdefinition (SFS 2005:1228) som allt fler aktörer använder, men med undantag för fordon med höga kväveoxidutsläpp. Det finns ett stort värde av att samma definition av miljöbilar överallt. Samtidigt är det problematiskt att skattebefria fordon med höga utsläpp av kväveoxider, eftersom Stockholm har svårt att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid. En snabb ökning av dieselbilar skulle kunna förvärra situationen. Därför anser Gröna Bilister att trängselavgiftsundantaget för miljöbilar inte bör omfatta miljöbilar utan partikelfälla.  

Lås inte trängselskatterna till väginvesteringar

Trängselskatterna bör i första hand användas för att underlätta miljöanpassat resande i regionen. Mobilitetsfrågan måste stå över enskilda trafikval.  I Stockholmsregionen har kollektivtrafiken möjlighet att vara ett förstahandsval för många resenärer. Bilen är ett bra komplement till kollektivtrafiken. Därför bör intäkter från trängselskatten användas såväl till investeringar i infrastruktur som till fordon för kollektivtrafik. 

Avdragsrätt endast för yrkestrafiken

Trängselskatterna bör ej vara avdragsgilla för annat än yrkestrafik. En bredare avdragsrätt som även omfattar arbetsresor och tjänsteresor hotar att minska den styrande effekten av trängselavgifterna.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Kristina Birath, 0703-49 06 15 eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45.


Gröna Bilisters remissyttrande om trängselavgifter

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......