24/2: Umeås råvara för biogas ett steg mot grön bilism!

Den 28 februari invigs Skellefteå kommuns biogasanläggning. Umeå kommun överväger att förse anläggningen med komposterbart material för biogasproduktion. Gröna Bilister är positiva, men föreslår egen biogasproduktion.

I maj börjar Holmsundsborna återvinna organiskt material och längre fram följer resten av Umeå efter. Materialet kan omvandlas till biogas, t.ex. i Skellefteås kommande biogasanläggning - världens nordligaste. Det skulle minska Umeås klimatbelastning – men kommunen bör överväga att starta egen biogastillverkning, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

 

Gröna Bilister slår fast att egen biogasproduktion ger kommuner möjlighet att minska sitt beroende av importerad och allt dyrare olja, samtidigt som klimatbelastningen väsentligt minskar. Redan för flera år sedan genomförde SWECO en förstudie som slog fast att Umeå har potential att driva kollektivtrafik, taxi och kommunens egna fordon på biogas. Norrmejerier fick 2005 kommunens miljöpris för sin produktion av biogas, men gasen ersätter dock eldningsolja för villor och kan inte användas för fordonsdrift utan investeringar i uppgraderingsteknik.

- Umeå är en av mycket få kommuner som de senaste åren gått bakåt i miljöbilsutvecklingen, genom att ersätta etanolbussarna med dieselbussar. Redan att förse andras anläggningar med råvaran för biogasproduktion skulle vara ett steg i rätt riktning, men än bättre vore förstås att själv tillverka biogas och driva en betydande del av bussflottan på gasen, säger Mattias Goldmann.

 

Skellefteås biogassatsning tillkom delvis tack vare att det under en rad år funnits statliga klimatinvesteringsbidrag att söka, varav en betydande del gått till biogasanläggningar och tankställen för biogas. Nu är dessa bidrag hotade – medel för utbyggnad av gasmackar är bara säkrade ett par månader till och delar av regeringen vill lägga ner hela klimat­investeringsprogrammet. Gröna Bilister uppmanar därför Umeå att skyndsamt söka stöd för en rejäl biogassatsning – medan det säkert finns medel kvar att söka.

 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.
Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns här.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......