6/2: Inför gratis miljöbilsparkering, Uppsala!

Länsrätten i Uppsala län har nu slagit fast att Uppsala har rätt att gynna miljöbilar med gratis parkering. Det är dags för den borgerliga majoriteten att genomföra fullmäktiges beslut och införa parkeringsförmånen, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Uppsala kommunfullmäktige har beslutat att införa gratis parkering för miljöbilar, men den nya politiska majoriteten har vänt sig till länsrätten för att pröva lagligheten i detta. Länsrätten i Uppsala län har nu gjort samma bedömning som länsrätten i Stockholms län tidigare gjort; parkeringen är laglig. ”Det måste därför bedömas föreligga sakliga skäl för en reducerad avgift av s.k. fossilbränslefria bilar utan att det kan anses strida mot likställighetsprincipen.”
 
Generell gratis parkering för miljöfordon finns i ett drygt trettiotal kommuner, däribland Falun, Göteborg och Linköping, medan Stockholm av juridiska skäl fastnat för att tills vidare endast ge förmånen för boende- och nyttoparkering. Också Uppsala har hittills valt att fokusera på boende- och nyttoparkering.
 
– Alltfler kommuner inför gratis parkering för miljöbilar. Det blir då både mer lönsamt och bekvämare att ha miljöbil, eftersom man dels tjänar ett antal tusenlappar på gratis parkering, dels slipper hålla på att skaffa växelpengar för automaten och oroa sig för lapplisor. Det är också en viktig signal från kommunens sida att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister uppmanar Uppsala att använda Vägverkets etablerade miljöbilsdefinition, som också används av flertalet kommuner som infört gratis parkering för miljöbilar.
 
Gröna Bilister har tidigare kritiserat Uppsala kommun för sitt undermåliga miljöbilsarbete, med betyget fyra stjärnor av tio möjliga, och uppmanar fortsatt kommunen att se över sitt eget bilinnehav. Dyra fossilbränsledrivna bilarna bör ersättas av miljöbilar, vilket gynnar både ekonomi och ekologi.
 
– Den kommun som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder inte bara på växthuseffekten i onödan, utan slösar också bort kommunala skattemedel eftersom dessa bränslen blivit väldigt dyra. Varje onödig liter bensin kommunen tankar tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Därför är det en bra investering för framtiden att satsa på miljöbilar, kommenterar Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och räknar med att under året kunna granska Uppsala en andra gång. Gratis parkering för miljöbilar ger extra poäng.
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......