26/1: Gröna Bilister uppmanar Gotlands nya hyrbilsbolag – satsa på miljöbilar!

Hyrbilar på Gotland har länge varit ett mörkt kapitel. I Visby hamn erbjuds sommartid gamla hyrbilar som saknar katalysator och inte uppfyller ens lågt ställda säkerhetskrav, och det har till nyligen varit omöjligt att hyra miljöbilar på ön över huvud taget. Gröna Bilister uppmanar nu Visby Biluthyrning AB att konkurrera med höga miljöambitioner.

– Nu etableras tankställen för etanol på Gotland och därmed finns förutsättningar för miljövänligare biluthyrning än vad vi hittills sett, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilisters kommungranskare.
 
Hyrbilsbranschen har gemensamt angivit att man senast år 2010 ska ha 60 procent miljöbilar i landet. Gröna Bilister förutsätter att alla biluthyrare på Gotland vill medverka till att målet uppfylls, med särskild uppmaning till nya aktörer som nu skaffar sin bilpark. Målet är särskilt relevant för Gotland att uppfylla, eftersom man i olika sammanhang utmålat att man ska vara ett föredöme i omställningen till förnybara drivmedel.
 
Statoil kommer under 2007 att etablera två tankställen för etanol i Visby, på Broväg och Söderväg. Andra bolag har tidigare gett liknande besked, vilket enligt Gröna Bilister delvis beror på Gotlands kommuns föredömliga agerande.

Gröna Bilister höjde i sin senaste kommungranskning Gotlands betyg från 4 till 6 stjärnor av maximalt 10. Det höjda betyget beror framför allt på satsningen på etanolbilar som nu bidragit till att tankställen etableras. Därtill kommer satsningen på lokal biogasproduktion, avsaknaden av tjänstebilar, kraven vid upphandling av fordonstjänster, utbildningen i sparsam körning.

Gröna Bilister har fem huvudsakliga rekommendationer till Gotlands kommun:

1) Tillse att tankställen etableras för etanol och/eller biogas, vilket är en förutsättning för att få igång miljöbilsförsäljningen. Om ingen kommersiell aktör vill göra det, får kommunen göra det själv.

2) Inför tydliga miljöbilskrav i upphandling av tjänster - t.ex. bör upphandlingen av färdtjänst innehålla stegvis ökande krav på andel miljöbilar, under förutsättning att det finns tillgång till förnybara drivmedel.

3) Inför parkeringsavgifter på attraktiva platser i Visby, med gratis parkering för miljöbilar.

4) Starta en systematisk satsning på att lära ut sparsam körning, s.k. ecodriving.

5) Stimulera framväxten av en bilpool.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......