25/1: Grattis Östersund – Bästa Trafikantveckan i Sverige!

EU-kommissionen har utsett Trafikantveckan i Östersund till den bästa i Sverige och en av de tio bästa i Europa. Gröna Bilister gratulerar kommunen till ett välförtjänst pris och uppmanar kommunen att ställa sig bakom Gröna Bilisters begäran om fortsatt nationell samordning av Trafikantveckan.

– Östersund är en av Sveriges absolut bästa miljöbilskommuner och det är glädjande att EU-kommissionen uppmärksammat det. Må utmärkelsen sporra till nya stordåd, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilisters kommungranskare.
 
Östersund fick det nationella European Mobility Week (EMW) Award 2007, med motiveringen:
 
”The city organised numerous activities dedicated to the climate change problem. Several exhibitions were organised on clean alternative transport modes as well as various competitions that raised awareness of children and other commuters about the efficiency of soft modes compared to motorised vehicles. It also successfully involved celebrities who explained the climate change problematic and proposed a program where commuters could trade their old car for free public transport passes. The City also organised an environmental breakfast with information about carpools and public transport services. This was mainly targeted at businesses and associations that could then try EcoDriving, biogas cars and electric bicycles. This fostered workplace travel plans including sustainable transport modes.”
 
I Sverige deltog i fjol 54 kommuner i Europeiska Trafikantveckan, som syftar till att minska trafikens miljö- och klimatbelastning. Arbetet samordnas av Naturvårdsverket i samarbete med Vägverket, men i kommande regleringsbrev föreslår regeringen enligt vad Gröna Bilister erfar att samordningsansvaret helt stryks. Naturvårdsverket ska inte ens sammanställa vad kommunerna gjort. Kommunerna tänks själva anmäla sig direkt till Bryssel, utan samordning eller rådgivning.
 
År 2000 beslutade EU-kommissionen att ge finansiellt och politiskt stöd till en gemensam satsning för miljövänligare trafik. Sverige var ett av de länder som förband sig att delta i och främja kampanjen i sitt land. ”In town, without my car”-kampanjen utvidgades år 2002 till ”European Mobility Week”. År 2006 medverkade 1 322 städer i Europa, varav 54 i Sverige. Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att, i samarbete med Vägverket och andra berörda myndigheter, samordna och utvärdera kampanjen.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

EU-kommissionens utmärkelse

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......