10/1: Pinsamt att Västmanlands landsting inte tankar etanol

Nya siffror visar att Västmanlands läns landsting till närmare 80 procent tankar sina etanolbilar med bensin. Gröna Bilister kräver snabb skärpning.

– Det duger inte att köpa in etanolbilar och hoppas på det bästa, man måste se till att de körs på rätt bränsle – annars bidrar bilarna inte det minsta till att uppnå klimatmålen, säger Gröna Bilisters Mattias Goldmann.
 
Västmanlands läns landsting har nu drygt 60 etanolbilar, men till närmare 80 procent tankas de med bensin. Gröna Bilister uppmanar landstinget att skyndsamt införa direktiv som ser till att bilarna tankas rätt. Åtskilliga andra kommuner och landsting har redan sådana regler.
 
– Det finns goda tankmöjligheterna för etanol i större delarna av länet. Dessutom har etanolen högre bensinhalt vintertid så att den klarar kallstarter bättre. Landstingets etanolbilar bör alltså köras på bensin enbart i undantagsfall
 
Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med 76 procent, enligt Svenska Miljöinstitutets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med drygt 2,3 ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats. Västmanlands landsting har också egna koldioxidmål som endast uppnås om man övergår från fossila till förnybara drivmedel.
 
Antalet tankställen för etanol närmar sig nu 600 och miljöbilsförsäljningen slår ständigt nya rekord, men mängden såld etanol har inte ökat i samma takt, troligen beroende på att det till tider är billigare att framföra bilen på bensin. Gröna Bilister uppmanar regeringen att skyndsamt tillse att det garanterat är billigare att köra på etanol än bensin, exempelvis genom att ta bort den svenska tullen på etanol eller flytta etanol till lägsta momsklass – men landstinget bör börja tanka rätt redan nu.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......