23/10: Avveckla bensinbilen helt, Timrå!

Timrås kommunstyrelse ska nu besluta i hur hög utsträckning man ska köpa miljöbilar. Gröna Bilister uppmanar Timrå att enbart köpa miljöbilar från 2007, med dispensmöjlighet för den som behöver fordonstyper som ännu inte finns i miljöutförande.

”Då Timrå är ekokommun och Västernorrland är ett ekolän bör leasing av personbilar och mindre transportfordon i viss omfattning även omfatta miljöbilar enligt den definition som fastställts”, står det i beslutsunderlaget till Timrå kommunstyrelse. Ett systematiskt byte till miljöfordon skulle minska klimatpåverkan från kommunens fordon med cirka 70 procent. En miljöbilssatsning är en god investering i bättre hälsa och minskad klimatpåverkan och blir enligt Gröna Bilister också klart lönsamt ekonomiskt.
 
– De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så den som byter till biobränslen tar en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså ur alla aspekter rimligt att Timrå beslutar sig för enbart miljöbilar i framtiden, givetvis med dispensmöjlighet när inga miljöbilar finns att tillgå för t.ex. snöröjning, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister är positiva till att Timrå kommunstyrelse nu ska besluta om miljöbilar och uppmanar kommunen att slå fast en konkret avvecklingsplan för de bensin- och dieseldrivna bilarna.
 
I underlaget för kommunstyrelsens beslut anges att förvaltningscheferna inom kommunen bör ange vilka undantag som ska kunna ges från kravet på miljöbilar. Gröna Bilister är positiva till lösningen och hänvisar till bl.a. Östersund som redan har en liknande modell.
 
– Det naturliga och enkla ska vara att välja miljöbilen – det är den som inte vill göra det som skriftligt ska behöva motivera det, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister är också positiva till att Timrå av allt att döma ansluter sig till Vägverkets miljöbilsdefinition.
 
– Ju färre miljöbilsdefinitioner vi har, desto bättre. Därför är det positivt om Timrå och andra kommuner ansluter sig till Vägverkets.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......