7/9: Dom klargör rättsläget: Kommuner och landsting får delfinansiera etanolmackar

Länsrätten i Dalarnas län slår fast att Dalarnas läns landsting fick ge bidrag till bensinbolag som satte upp etanolpumpar i Falun, Mora och Avesta. Domen öppnar upp för ökat miljöbilsengagemang från Sveriges kommuner och landsting, anger Gröna Bilister.

– På många håll i landet har det funnits en oklarhet om vad kommuner och landsting egentligen får göra för att gynna miljövänligare bilism. Ett område som ifrågasatts har varit om man får delfinansiera etanolpumpar för att skynda på bensinbolagens etablering. Domen från länsrätten i Dalarna undanröjer tvivlet – det är fritt fram och fler bör överväga att ta efter Dalarnas agerande. Det säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
 
Privatpersonen Bo Lindebert hade till länsrätten ifrågasatt om landstingets bidrag på 40 000 kronor per etanolpump stämmer överens med kommunallagen. Landstinget angav att fler etanolpumpar var viktigt både för att minska miljö- och hälsopåverkan från trafiken generellt, och för att underlätta landstingets egen omställning till miljöbilar.
 
Länsrätten anger i sitt beslut att ”Länsrätten finner inte visar att ifrågavarande avtal innefattar något beslut som är överklagbart enligt 10 kap. 2 § kommunallagen. Överklagandet skall därför avvisas. Länsrätten saknar skäl att meddela några förelägganden till landstingets revisorer på sätt Bo Lindebert begärt i målet. Hans begäran i detta hänseende skall därmed också avvisas”.
 
– Domen är glasklar och bör skicka en tydlig signal till kommuner och landsting att våga gynna också bensinbolag och bilhandel där det krävs för att få fart på omställningen till miljöbilar och grönare bilism, säger Mattias Goldmann.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men både etanol och biogas är avsevärt billigare än bensin. Dessutom vet vi att oljepriset långsiktigt går upp, så den som byter till biobränslen nu har tagit en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner och landsting fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas - och det bör vara självklart för Dalarnas landsting att fortsätta ett kreativt arbete för att i snabb takt fasa ut bensinbilarna!
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......