20/9: Återinför trängselavgifterna skyndsamt!

Stockholmarna har röstat för fortsatta trängselavgifter med god majoritet, och nu finns chansen att göra ett bestående och effektiv insats för miljön och hälsan. Gröna Bilister poängterar värdet av ett snabbt beslut från riksdag och regering och ett skyndsamt återinförande. Dessutom bör tre sittande statliga utredningar skyndsamt få tilläggsdirektiv

– Stockholm tog ett viktigt steg i att utveckla framtidens storstad, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister. Alla städer behöver metoder för att kontrollera det ökande antalet bilar, och trängselavgifterna i Stockholm visade sig vara en effektiv metod.
 
Stockholmsförsöket var inte perfekt. Bland annat betalningsvillkoren kan förbättras och mycket onödig tandagnisslan från ovana användare kan undvikas om man får fem gratisresor per år. Men viktigaste problemet har varit att alla beslut måste gå via riksdag och regering. Stockholmarnas ja ger möjlighet att utforma ett smartare och mer långsiktigt system. Flera förbättringar kan införas genast, medan andra först behöver utredas. Gröna Bilister uppmanar den nya regeringen att ge tilläggsdirektiv till tre sittande utredningar, i syfte att förbättra trängselavgifternas utformning. Det gäller Parkeringsavgiftutredningen, Grundlagsutredningen och Ansvarsutredningen.
 
Gröna Bilister utgår ifrån att trängselavgifterna i Stockholm återinförs skyndsamt och att systemet även i framtiden gynnar miljöbilar. Det är i linje med Alliansens uttalande att miljöbilssatsningar är en central del av den kommande miljöpolitiken. Miljöbilar som Saab Biopower och Volvos etanol- och gasfordon är framtiden för svensk fordonsindustri, och försäljningen stimuleras av trängselavgifter som gynnar miljöbilar.
 
I kommunerna kring Stockholm har nejrösterna övervägt. Gröna Bilister poängterar att dessa kommuner röstat om permanenta avgifter och att resultatet därmed inte är jämförbart med Stockholms, men också att frågan är Stockholms och att deras resultat måste få styra riksdagens och regeringens agerande. 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808 eller presstalesman Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......