12/9: Boden bör se positivt på lokal etanolproduktion

– En etanolsatsning i Boden skulle gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att folkpartiets Ragnar Engman i en motion föreslår att Bodens kommun snabbutreder lokal etanoltillverkning och uppvaktar berörda departement med begäran om lokalisering av etanolindustri.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger det lokala arbetstillfällen. Särskilt intressant är en produktion i norra delen av Sverige, där det är naturligt att basera etanolproduktionen på skogsråvara, som kan tillhandahållas lokalt och generellt sett är än bättre för miljön än jordbruksbaserad etanol.
 
Kommunstyrelsen i Boden anser i sitt svar motionen som "besvarad", vilket Gröna Bilister inte ser som tillräckligt aktivt. Kommunen bör ta tag i frågan, inte lägga den till handlingarna, slår Gröna Bilister fast.
 
Gröna Bilister påpekar att en kustnära placering i normalfallet är klart gynnsam för etanolproduktion.
 
– Etanol ska produceras där transporten till kunden kan ske så miljövänligt som möjligt, och det är ofta sjövägen. För att ytterligare minimera miljöbelastningen bör värmen och ångan från anläggningen användas i kraftvärmevärket. Slutligen är det viktigt att det finns en stark lokal efterfrågan, och här kan kommunen bidra genom att aktivt och systematiskt gynna grönare bilism, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv
Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......