14/8: Gotland utmärkt för lokal biobränsleproduktion

– En etanolsatsning i Gotland skulle gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Centerpartiet föreslår att en pilotanläggning för biobränslen anläggs på Gotland.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Gotland är särskilt intressant för produktion av etanol och biogas, eftersom man kan använda de lokalt odlade sockerbetorna som råvara, i biogasens fall tillsammans med slam från reningsverket och hushållens komposterbara avfall. Dessutom skulle det ge möjlighet att tanka etanol och biogas på Gotland, den enda regionen i landet som helt saknar sådana möjligheter.
 
– Vi ser det också som viktigt att det finns en stark lokal efterfrågan på etanol och biogas, och här har Gotlands kommun agerat helt rätt genom att skaffa miljöbilar redan innan det finns något tankställe. Därmed underlättar man investeringar i biobränslen, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister. Organisationen har i flera sammanhang använt Gotlands kommun som positivt exempel på hur man proaktivt kan arbeta för att öka tillgången på biobränslen för fordonsdrift.
 
När Gröna Bilister nyligen granskade Gotlands kommun ur miljöbilsperspektiv, fick kommunen sex stjärnor av tio möjliga. Kommunen fick också fem rekommendationer:


1) Tillse att tankställen etableras för etanol och/eller biogas, vilket är en förutsättning för att få igång miljöbilsförsäljningen. Om ingen kommersiell aktör vill göra det, får kommunen göra det själv.

2) Inför tydliga miljöbilskrav i upphandling av tjänster - t.ex. bör upphandlingen av färdtjänst innehålla stegvis ökande krav på andel miljöbilar, under förutsättning att det finns tillgång till förnybara drivmedel.

3) Inför parkeringsavgifter på attraktiva platser i Visby, med gratis parkering för miljöbilar.

4) Starta en systematisk satsning på att lära ut sparsam körning, s.k. ecodriving.

5) Stimulera framväxten av en bilpool.
 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......