24/7: Gröna Bilister positiva: Lokal etanolproduktion i Laholm gynnar avvecklat oljeberoende

– En etanolsatsning i Laholm skulle gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Laga Bioenergi vill starta etanolproduktion i Laholm. Delvis kommunägda Laholms Stuveri och Hamn är intresserade av anläggningen.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger lokal produktion av etanol eller biogas arbetstillfällen i bygden. Det är alltså helt rätt tänkt av Laga Bioenergi att vilja starta lokal biobränsleproduktion för fordonsdrift.
 
Tanken på lokal etanolproduktion kommer från Laga Bioenergi, och omfattar totalt spannmål från 10 000 hektar som beräknas ge 23 miljoner liter etanol per år, tillräckligt för att ersätta drygt 17 miljoner liter bensin. Gröna Bilister, som nyligen avslutat en etanolstudie i Brasilien, ställer sig till förfogande för den fortsatta beredningen av frågan.
 
 
Den möjliga lokala etanolproduktionen förstärker enligt Gröna Bilister motivet för Laholms kommun att ställa om sin fordonspark till miljöbilar.
 
– Varje kommunägd bil som drivs med bensin eller diesel innebär en onödig miljöbelastning, onödigt höga milkostnader och dessutom att man stödjer Mellanösterns diktaturer istället för det lokala näringslivet. Det är hög tid för kommunen att helt byta till miljöbilar, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister poängterar värdet av att satsa på flera biobränslen för fordonsdrift. I Laholm finns sedan tidigare möjligheten att tanka biogas, genom tankställe från E.On. Biogasen minskar koldioxidutsläppen med ungefär 90 procent, minimerar utsläppen av hälsofarliga partiklar och kväveoxider och minskar bilistens milkostnad med ungefär två kronor.


 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......