24/7: Gröna Bilister positiva: Lokal etanolproduktion i Sölvesborg gynnar avvecklat oljeberoende

– En etanolsatsning i Sölvesborg skulle gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Scandinavian Etanol AB överväger att satsa på etanolproduktion i Sölvesborg. Delvis kommunägda Sölvesborgs Stuveri och Hamn är intresserade av anläggningen.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger lokal produktion av etanol eller biogas arbetstillfällen i bygden.Det är alltså helt rätt tänkt av Sölvesborg kommun att överväga lokal biobränsleproduktion för fordonsdrift.
 
Förslaget om lokal etanolproduktion kommer från Scandinavian Etanol AB i Halmstad och får stöd från delvis kommunägda Sölvesborgs Stuveri och Hamn, som har tecknat ett optionsavtal om att upplåta 70 000 kvadratmeter mark i Sölvesborg hamn för etanolproduktion. Gröna Bilister, som nyligen avslutat en etanolstudie i Brasilien, ställer sig till förfogande för kommunens fortsatta beredning av frågan.
 
Scandinavian Etanol planerar två fabriker för etanolproduktion, varav redan den första ger närmare 150 arbetstillfällen. Etanolen planeras tillverkas av baltisk vete, med en årlig produktion på drygt 130 000 kubikmeter etanol. Gröna Bilister uppmanar dock Scandinavian Etanol att med öppet sinne se över varifrån man väljer ursprunget till etanolen.
 
– I normalfallet ger tropisk sockerrörsetanol den största minskningen av koldioxidutsläppen och därmed klimatförändringarna, men också mellan olika former av europeiska spannmål kan utsläppen skilja sig åt radikalt. Gör en noggrann klimatbedömning innan ni väljer, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......