17/7: Karlskrona gör rätt men regeringen fel – konvertering till etanol ska underlättas

Karlskrona kommun nekar en privatperson som konverterat sin bil till etanoldrift den gratis parkering miljöbilar har. Gröna Bilister ger kommunen rätt, men slår fast att regeringen skyndsamt borde införa en laglig möjlighet att konvertera bilar från bensin till etanol- och biogasdrift. Dessa fordon bör sedan klassas som miljöbilar och få förmåner som gratis parkering.

– De flesta bilar vi kör idag kommer fortfarande att finnas på gatorna om tio år. Därför är det viktigt att göra mer för att också befintliga bilar ska kunna köras på förnybara bränslen som biogas och etanol, och de som vill bygga om sina fordon bör uppmuntras att göra detta. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister, med anledning av att en Karlskronabo konverterat sin bil till etanoldrift. Gröna Bilister slår dock fast att denna bil i nuläget inte har rätt till gratis parkering.
 
– Det är ogörligt för parkeringsvakter att veta om en bil är konverterat till etanoldrift eller inte. Därför behövs lagstiftning som tillåter och uppmuntrar konvertering på certifierade verkstäder. Konverterade fordon bör få en särskild märkning som ger gratis parkering och andra miljöbilsförmåner.
 
Regeringen och samarbetspartierna har tidigare diskuterat att tillåta efterhandskonvertering från bensin till etanol, och övervägt att införa en statlig delfinansiering till den gör detta. Gröna Bilister beklagar att diskussionerna tycks ha avstannat, slår fast att sådan konvertering bör ske hos auktoriserade verkstäder, med efterföljande avgasprov. Om låga utsläpp kan garanteras, bör miljöbilsförmåner ges.
 
Gröna Bilisters granskning visar att är klart lönsamt att ta miljöbilsansvar. Bränslekostnaden är minst en krona lägre per mil, förmånsvärdet är 20-40 procent lägre och i allt fler kommuner erbjuds man nu också gratis parkering.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av Falun som miljöbilskommun

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......