30/6: Satsa på biogas, Karlskoga!

– En lokal satsning på produktion av biogas och etanol i Karlskoga skulle ge kommunen en ledande position i det globala omställningsarbete till förnybar energi som nu skjuter fart. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av Kemabs förslag på ny lokal produktion av såväl biogas som etanol i Karlskoga.

– Tankarna på en kombinerad fabrik för både biogas och etanol är mycket intressanta, och förstudien visar att fabriken mycket väl kan bli lönsam. Ett femtiotal gröna jobb är inte heller fy skam, säger Mattias Goldmann som dock tror att den långsiktiga potentialen är mångfalt större. I takt med att oljepriset stiger kommer efterfrågan på förnybara drivmedel att öka och de kommuner och regioner som ställer om tidigt är framtidens vinnare, betonar Gröna Bilister.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men både etanol och biogas är avsevärt billigare än bensin. Dessutom vet vi att oljepriset långsiktigt går upp, så den som byter till biobränslen nu har tagit en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas - och Karlskoga bör utnyttja tillfället att ta ledningen i omställningsarbetet.
 
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......