28/6: Ur oljan i kolet – Oljekommissionens goda intentioner riskerar leda fel

– Oljekommissionen riskerar leda oss ur oljan in i kolet. Deras förslag på satsningar på syntetisk diesel får det att vattnas i munnen på Shell och andra som vill tillverka diesel från kol och naturgas. Den dörren måste omedelbart stängas igen med en kraftig smäll, säger Kristina Birath, styrelseledamot i Gröna Bilister.

Oljekommissionens uppdrag var att bryta oljeberoendet till år 2020. Gröna Bilister är positiva till kommissionens förslag på energieffektivare fordon, halverad användning av bensin och diesel och satsningar på nästa generations biodrivmedel. Däremot är man starkt skeptiska till att kommissionen öppnar för nya drivmedel baserade på fossila källor som kol och naturgas. Också satsningen på diesel får kritik.
 
– Diesel är ett fossilt bränsle som ska fasas ut. I princip varje bil som rullar ut från bilhandeln idag är fortfarande i bruk 2020. Kommissionens lösning är att stegvis övergå till syntetisk diesel, men det är inom överskådlig framtid alltför billigt och enkelt att göra dieseln av kol eller naturgas. Sådana anläggningar finns redan i bland annat Sydafrika och Kina och byggs i Qatar – men Sverige ska inte bidra till en ökad fossilproduktion, säger Kristina Birath.
 
Dieselbilarna beräknas i år få en marknadsandel på europeisk nivå på drygt 50 procent. Europas egna raffinaderier klarar inte att möta efterfrågan, varför importen av diesel från Ryssland och USA ökar. De nya anläggningarna som byggs för att producera syntetisk diesel från naturgas kommer enligt beräkningar att producera 800 000 fat om dagen, lika mycket som Europa bedöms behöva importera vid samma tid. Satsningen på dieselbilar riskerar därmed innebära att Sverige, ökar sitt beroende av kol- och naturgasdiesel, vilket helt strider mot den klimatpolitik riksdagen beslutat.
 
– Rivstarta nu! Mycket handlar om att gynna de förnybara drivmedel och miljöbilar som redan finns snarare än att skåda i stjärnorna efter något helt nytt. Oljekommissionens mål om att bli fria från oljeberoendet till 2020 ska uppnås, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskas kraftigt. Därför måste nya steg tas för att öka miljöbilsförsäljningen och förnybara drivmedel ska kombineras med hybridteknik., säger Gröna Bilisters Mattias Goldmann.
 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Kristina Birath, 0703-49 06 15 eller presskontakt Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......