13/6: Gotland får etanol tack vare kommunens agerande

I höst får Gotland etanol E85 från OKQ8, Shell och Statoil. Gröna Bilister gläds åt beskedet, och lyfter fram kommunens etanolbilsinköp som en viktig förklaring.

– Gotlands kommun köpte etanolbilar redan innan det fanns någonstans att tanka etanol. Det var en viktig anledning till att bensinbolagen tagit sig i kragen och etablerar tankställen, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
I juni får Gotland ytterligare sex etanolbilar, som till en början kommer att drivas på bensin, med undantag för de tillfällen då man har med sig bilarna till Stockholm där man kan tanka etanol. Bensinbolagen har tidigare angett att det inte finns skäl att etablera tankställe för etanol på Gotland, trots att de är ålagda att erbjuda minst ett förnybart drivmedel på alla större tankstationer i landet.
 
Gröna Bilister höjde i sin senaste kommungranskning Gotlands betyg från 4 till 6 stjärnor av maximalt 10. Det höjda betyget beror framför allt på satsningen på etanolbilar som nu bidragit till att tankställen etableras. Därtill kommer satsningen på lokal biogasproduktion, avsaknaden av tjänstebilar, kraven vid upphandling av fordonstjänster, utbildningen i sparsam körning.

Gröna Bilister har fem huvudsakliga rekommendationer till Gotlands kommun:


1) Tillse att tankställen etableras för etanol och/eller biogas, vilket är en förutsättning för att få igång miljöbilsförsäljningen. Om ingen kommersiell aktör vill göra det, får kommunen göra det själv.

2) Inför tydliga miljöbilskrav i upphandling av tjänster - t.ex. bör upphandlingen av färdtjänst innehålla stegvis ökande krav på andel miljöbilar, under förutsättning att det finns tillgång till förnybara drivmedel.

3) Inför parkeringsavgifter på attraktiva platser i Visby, med gratis parkering för miljöbilar.

4) Starta en systematisk satsning på att lära ut sparsam körning, s.k. ecodriving.

5) Stimulera framväxten av en bilpool.
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......