31/3: Inget av de stora bensinbolagen uppfyller

Från 1 april ska alla bensinstationer som säljer mer än 4 000 kubikmeter bensin och diesel erbjuda ett förnybart drivmedel. Gröna Bilisters granskning visar att inget av de större oljebolagen klarar kravet, och att det är stor skillnad på när de kommer att göra det.

– Vi kan ha förståelse för att regeringens framförhållning inte var tillräcklig, att vinterns tjäle gör det svårt att gräva ner etanolcisterner och att det är brist på ingenjörer. Men vi kan inte acceptera att flera stora bensinbolag blir så mycket som åtta månader sena. Den stora spridningen på när man tänker uppfylla lagen manar till eftertanke, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilisters sammanställning visar att endast de båda mindre bolagen Din-X och St-1 uppfyller lagkravet. Av de större bensinbolagen är Preem snabbast – alla 50 som omfattas av lagkravet beräknas få etanol under april månad. OKQ8 blir klara i slutet av sommaren, medan Hydro, och Statoil räknar med att uppfylla lagen till årsskiftet och Jet först en bit in på 2007.

– Vi står inför en av de viktigaste omställningarna någonsin, introduktion av fossilfria bränslen. Konsumenterna har vaknat, det köps miljöbilar som aldrig förr – nu måste bensinbolagen visa samma ansvar. De bensinbolag som släpar fötterna efter sig och uppfyller lagen väsentligt senare än konkurrenterna får se alltfler gröna bilister välja ett annat bolag, kommenterar Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister finner det också anmärkningsvärt att regeringen inte fått klart med det särskilda stödet till gastankställen, som aviserades i samband med att pumplagen antogs. Gasdistributörerna är beredda att investera, men det är fortfarande oklart när var och hur man kan ansöka om dessa medel.

I dag finns cirka 350 etanolpumpar och knappt 70 gasmackar i landet. När samtliga bensinbolag uppfyller lagkravet kommer antalet etanolmackar att ha ungefär fördubblats. Längre fram gäller lagen också för mindre bensinstationer, vilket innebär ytterligare fler pumpar med förnybara drivmedel. Till detta kommer en särskild satsning på biogas för fordonsdrift, med ett riktat statligt stöd på 150 miljoner kronor över två år.

Hela rapporten

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, tel 0708-173 808.

Presskontakt Mattias Goldmann har 070-309 00 45.

Vill du prenumerera på Gröna Bilisters nyhetsbrev? Anmäl dig här!

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......