28/2: Gröna Bilister på etanolresa till Brasilien

Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz åker i dag till Brasilien för att på plats studera förutsättningarna för en utökad etanolproduktion. Förutom att besöka etanolanläggningar, ingår besök på flera bilfabriker, träffar med de svenska fordonstillverkarna i landet och avstämningar med miljörörelsen i landet.

– Etanolen är ett nyckelbränsle på kort och medellång sikt, och vi vill bidra till att bränslet framställs på bästa möjliga sätt. Bränslet ska vara effektivt ur ett livscykelperspektiv, den biologiska mångfalden ska skyddas och arbetsförhållandena ska vara rimliga, säger Jakob Lagercrantz.
 
I den svenska debatten har påståtts att regnskog i Amazonas huggs ner för att tillverka etanol. Även om det dementeras av sakkunniga från bland annat Naturvårdsverket, vill Gröna Bilister diskutera frågan med miljöorganisationerna på plats. Gröna Bilister vill också granska möjligheterna för produktion av miljö- och rättvisemärkt etanol – sådana sockerplantager finns redan idag.
 
På resan medverkar också bl.a. riksdagsledamöter från miljöpartiet de gröna.
 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.

Presskontakt Mattias Goldmann har 070-309 00 45.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......