Miljöklasser för bilar

Personbilar och lätta transportfordon som säljs nya på den svenska marknaden tillhör någon av miljöklasserna i tabellen längre ner på sidan. Det är avgasutsläppen av koloxid, kolväten och kväveoxider (för dieselbilar även partiklar) som styr klassningen. Utsläpp av koldioxid ingår inte.


 

Miljöklassen säger inget om bränsleförbrukningen!

En viktig begränsning hos dagens miljöklassning är att det inte ställs några krav avseende bilens bränsleförbrukning eller utsläpp växthusgasen koldioxid. Innan du köper bil, kontrollera därför bilens bränsleförbrukningen på vår lista Miljöbästa bilar. Värdena där avser blandad körning.

Miljöbästa bilar (öppnas i nytt fönster).

Gröna Bilister inkluderar i sina värden för en bils utsläpp av koldioxid även de utsläpp som uppstår under utvinning och distribution av bränslet. Detta är förklaringen till att våra värden avviker lite från vad tillverkarna och Konsumentverket anger.

  • Söker Du miljöklass för viss bilmodell? Se www.bilsmart.se (drivs av Bilprovningen och Konsumentverket).

 

Miljöklasserna enligt lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

Miljöklass
 2000 (Euro 3) Bilar som uppfyller de krav som är obligatoriska i EU sedan 2001, minimikrav för att få marknadsföra en bil
 2005 (Euro 4) Bilar som uppfyller de krav som blir obligatoriska i EU 2006
 2005 PM Bilar med dieselmotor som klarar kraven i MK 2005 och har partikelfilter eller motsvarande renings-utrustning (partikelutsläpp max 5 mg per km)
 2005e Bilar som drivs med elektricitet från batterier
 2005h Bilar som drivs med kombination av elektricitet och förbränningsmotor
 2008 (Euro 5)  

Kommande miljöklasser (Euro 5 och Euro 6) 

 

Kriterierna för miljöklasserna har förändrats sedan införandet 1993 liksom metoden för att bestämma bränsleförbrukning. Därför kan inte klassningar och förbrukningsdata från olika år alltid jämföras.

Vägverket har satt ihop en "lathund" med vars hjälp man kan jämföra miljöklasser från olika tidsperioder med varandra.

Lathund för jämförelser av miljöklasser för fordon (pdf, 0,2 Mb)


Läs mer om miljöklasserna för fordon hos

- Europalagstiftning 

Relaterat material
Bränslen
För transporter på några mil är en elbil tankad med Bra Miljöval el bäst. Ett annat bra alternativ är en bil som går på något av d......

När byta bil?
...

Marknadens miljöbilar
Hos organisationerna listade här finner Du information om bilar för förnyelsebara drivmedel samt även om mycket bränslesnåla bilar......

Växellådor
...

Tio frågor vid köp
...

Fyrhjulsdrift
En bil med fyrhjulsdrift drar mer bränsle. Räkna som en tumregel med 10 % högre bränsleförbrukning....

Avgasrening
...