26/1: Gotland gör rätt – beställer etanolbilar utan att det finns en mack

– Genom att köpa många miljöbilar på ett bräde kan kommuner komma förbi hönan-och-ägget-situationen, där ingen sätter upp tankställen för etanol för att det inte finns någon efterfrågan och ingen köper miljöbilar för att det inte finns någonstans att tanka dem. Gotland gör helt rätt som köper etanolbilar redan innan tankstället finns, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gotlands kommun har nu köpt sina två första etanolbilar, Ford Focus FFV, trots att det i dagsläget inte finns något tankställe för etanol i kommunen. Gröna Bilister uppmanar branschen att tillse att Gotland snabbt får ett tankställe för etanol – senast 1 april då det enligt riksdagens beslut ska finnas tankmöjlighet för biobränsle på alla större mackar.
 
I juni får Gotland ytterligare sex etanolbilar. Redan då kan det finnas ett eller flera tankställen för etanol i kommunen. Till dess kommer bilarna att drivas på bensin, med undantag för de tillfällen då man har med sig bilarna till Stockholm där man kan tanka etanol. Gotlands etanolbilar slipper dessutom trängselavgifterna i Stockholm.
 
Gröna Bilister granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och har tidigare granskat Gotland som fick fyra stjärnor av tio möjliga, med följande rekommendationer:
 
Utifrån vår granskning har vi sex huvudsakliga rekommendationer till Gotlands kommun:

1)      Tillse att tankställen etableras för etanol och/eller biogas, vilket är en förutsättning för att få igång miljöbilsförsäljningen. Om ingen kommersiell aktör vill göra det, får kommunen göra det själv.

2)      Inför tydliga miljöbilskrav i upphandling av tjänster - t.ex. bör upphandlingen av färdtjänst innehålla stegvis ökande krav på andel miljöbilar.

3)      Inför ekonomisk stimulans för medborgare som vill köpa miljöbil, t.ex. i form av delfinansiering av merkostnaden och gratis parkering.

4)      Stärk miljökraven på den egna fordonsflottan – dagens krav är inte tillräckliga, vilket tydliggörs av att Gotlands kommun är en av få i landet där andelen miljöbilar minskar.

5)      Starta en systematisk satsning på att lära ut sparsam körning, s.k. ecodriving.

6)      Stimulera framväxten av en bilpool.


Kommunens nuvarande agerande innebär högre poäng i en kommande granskning.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......