26/1: Kritiken mot Marks etanolsatsning är obefogad

– Marks kommuns satsning på etanolbilar är ett föredöme för många andra kommuner i landet och moderaternas kritik är osaklig. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att moderaten Jan Ericson i en motion ifrågasätter kommunens satsning på etanolbilar.

– Att byta till etanol är ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats utan att göra någon uppoffring. Dessutom tjänar kommunen drygt en krona milen på att köra på etanol, så etanolsatsningen är bra för både miljön och kommunens möjligheter att satsa på kärnverksamhet som skolan och omsorgen.
 
– Moderatens kritik är obefogad och felaktig. Uppgiften att det går åt mer etanol än bensin saknar relevans ur klimatsynpunkt, eftersom koldioxidutsläppen från etanolen är förnybara medan bensinen är ett fossilt bränsle som måste avvecklas. Utsläppsvärden från Ford och Saab visar att påståendet om höga utsläpp från etanolbilar är helt felaktigt och transporterna av bränslet från Brasilien till Sverige utgör en mycket liten del av bränslets totala miljöpåverkan. Slutligen är påståendet att etanolen skövlar regnskog ungefär lika relevant som att grekiska olivlundar hotar svensk barrskog; så långt är avståndet mellan sockerrörsplantagen och Amazonas regnskog.
 
Mattias Goldmann slår fast att moderatens motion inte bör leda till någon åtgärd i Marks kommun, däremot välkomnas motionären att kontakta Gröna Bilister så att han i framtiden kan vara bättre påläst i den viktiga debatten om hur vi bäst gynnar en grönare bilism.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men bränslet är avsevärt billigare än bensin. Dessutom är parkering gratis för miljöbilar i åtskilliga kommuner och förmånsvärdet är reducerat med tjugo till fyrtio procent. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas, och här är Marks kommun helt rätt ute!
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......