26/1: Bravo, Jönköpings landsting – miljöbilssatsningen ledande i landet

– Jönköpings läns landsting ska skaffa minst 300 miljöbilar och tar därmed täten i landstingens miljöbilsliga. Andra landsting bör ta efter, för minskad växthuseffekt och bättre folkhälsa! Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Landstinget kommer till år 2009 att ha bytt minst 300 konventionella bensin- och dieselbilar till etanol- och biogasfordon. De första 22 miljöbilarna levererades nyligen till Höglandets sjukvårdsområde. Redan dessa 22 etanoldrivna Volvo minskar utsläppen av fossil koldioxid med 50 ton.
 
Landstinget aviserar själva att miljöbilssatsningen kan ge bättre underlag för lokal etanoltillverkning och fler tankmöjligheter för biobränslen, vilket är i linje med Gröna Bilisters tidigare erfarenheter.
 
Gröna Bilister granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och gav nyligen Jönköping åtta stjärnor av tio möjliga. Utifrån granskningen presenterade Gröna Bilister fem huvudsakliga rekommendationer till Jönköping kommun: 

            1) Avveckla kommunens förmånsbilar, eller (i andra hand) inför tydliga miljökrav på dem.

            2) Fastställ ett slutdatum för fossilbränsledrift för den egna fordonsflottan och öka snabbt andelen miljöbilar – 10 procent är alltför lågt.

            3) Ställ systematiska miljöbilskrav på de fordon som används i transporttjänster som kommunen köper, i alla upphandlingar.

            4) Starta en kommunintern bilpool, endast bestående av miljöbilar och avskaffa samtidigt all ersättning för körning med egen bil.

            5) Inför en bilpool för allmänheten, gärna delvis bestående av bilar från den kommuninterna bilpoolen.


 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......